— Gutta er for slappe på skolen, de gidder ikke å lese så mye som trengs for å komme inn på studiet, flirer jentene som denne uken tok fatt på medisinstudiet.

For første gang i historien er jentene i stort flertall blant ferske medisinstudenter ved Universitetet i Bergen. Trenden er den samme ved utdanningene i Oslo, Trondheim og Tromsø; jentene tar over.

For 25 år siden var kjønnsfordelingen en helt annen: 80 prosent av studentene var menn. De siste årene har begge kjønn vært omtrent likt fordelt, før jentene i år har tatt et solid jafs av studieplassene.

Fakultetsdirektør Johs Teigland ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen kan konstatere at studentene som kommer inn på medisin er like flinke som før, kanskje flinkere.

— Vi har flere søkere enn før, og minimumskravene til opptak har økt. Kvinnene har rett og slett bedre karakterer, sier fakultetsdirektøren. Det endelige opptaket avsluttes ikke før senere i uken, men på åpningsdagen i går var 102 av totalt 158 nye studenter jenter.

— Jeg har hatt lyst til å bli lege så lenge jeg kan huske, sier Kristin Knudsen-Baas (20). Johanne Lunde (20) bestemte seg for yrkesvalget etter tre år på videregående. Etter å ha lest mer fysikk og kjemi, kom hun inn. De andre jentene legger vekt på at legeyrket er utfordrende, variert og bra betalt. I tillegg er det greit å begynne på et studie og ende med en ferdig utdannelse og en tittel etter rundt åtte år.

De ferske studentene ser mange fordeler med at flere kvinner blir leger.

— Generelt sett er vi gjerne flinkere til å lytte til og å snakke med folk, og det er viktig i dette yrket, mener de.

— Sykehusjobbing og nattevakter er gjerne ikke så enkelt å kombinere med familieliv og omsorg for barn. Men systemet må forandre seg nå som kvinnene kommer for fullt inn i yrket, sier Kristin Knudsen-Baas (20).

KVINNENE KOMMER: 102 av 158 nye medisinstudenter er jenter. Aldri har de vært så mange. I går hadde Kristin Knudsen-Baas (fra venstre), Merete Johannessen, Johanne Lunde og Bente Loftum Wold sin første dag på medisinstudiet.
FOTO: GIDSKE STARK