— Flere av husstandene som får bosset hentet mandag og tirsdag, har ennå ikke fått besøk av oss, men i løpet av dagen og morgendagen skal det være unnagjort. Da skal vi ha vært hos samtlige husstander siden streiken ble avblåst, sier Mette Nygård Havre, kommunikasjonssjef i BIR.

- Og da vil byen være ren?

— Da skal i hvert fall vi ha hentet boss på samtlige husstander, svarer Nygård Havre.

— Overtid hver dag

Hun forteller at de ansatte hatt lange dager siden streiken var over forrige onsdag.

— Våre folk har vært innstilt på å arbeide. Det har blitt overtid hver dag, sier Nygård Havre.

Kommunikasjonssjefen mener BIRs kunder har håndtert situasjonen svært godt.

- Flere vil kildesortere

— Vi hadde vel forventet større problemer, men det ser ut som om kundene våre har vært flinke til å sortere. Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra folk som sier at de har sortert bosset og blitt overrasket over hvor mye plast det er i avfallet, forteller Nygård Havre.

- Tror du streiken, som nettopp er avblåst, fører til at det blir mer bevissthet rundt kildesortering av boss?

— Ja, det er jeg overbevist om.