90 rådhus med stein fra kjeller til topp tilsvarer tre millioner kubikk stein. Forsiktig regnet er det tallet overskytende stein fra byggeprosjekter i Bergen de kommende årene. Byen vil spøkefullt sagt få sitt åttende fjell, uten at noen aner hvor man skal gjøre av det.

— Før fikk vi betalt for stein. Men bare i løpet av de siste to årene har alt endret seg i Bergen. Nå må vi betale for å kjøre bort steinen – hvis vi i det hele tatt finner et sted å gjøre av den, sier daglig leder Bjørn Rivenes i Rivenes Transport og Entreprenørforretning.

Rivenes er bare en av svært mange i entreprenørbransjen som ergrer seg steingal over steinproblemet Bergen har fått.

— Alle prosjekter har overskudd på stein de kommende årene. Alt fra store vei- og tunnelutbygginger, til vanndeponier, flyplassutbygginger og bolig- og forretningsprosjekter, sier prosjektleder Arne Eltvik i Statens vegvesen.

— Miljøsatsingen fører til at alle parkeringsanlegg skal ned i bakken. Og mest mulig av veiene i tunneler. Det blir mye stein til overs da, sier avdelingsleder Bjørn Lindstad i entreprenørfirmaet Vassbakk og Stol AS.

Steinknuseverkene har også mer enn nok stein.

— Er vi heldige vi finner et steindeponi langt utenfor Bergens grenser som kan ta imot. Transporten øker utgiftene og forurensningen, sier Lindstad.

3 millioner kubikk

På det tidspunkt E39 fra Rådal til Os blir sprengt ut en gang mellom 2014 og 2016 har steinberget Bergen må ta hånd om vokst til tre millioner kubikk. Nesten 30 km av strekningen vil være tunneler. Ca. 1 million kubikk stein vil bli tatt ut på Os-siden, mens Bergen sitter igjen med 1,5 millioner kubikk.

— Os kommune tar hånd om sin del. De har planer om næringsområde på Endelausmarka, og vil deponere steinen der. Vi hadde håpet at Avinor ville ta seg av Bergens del til utbyggingen på Flesland. Men alle prosjektene i Bergen de siste årene har ført til at Avinor allerede har fått mer enn nok. Dessuten skal de selv ta hånd om 1 million kubikk stein når Lilandshaugen skal fjernes. Vi har derfor annonsert i pressen etter eventuelle mottakere av stein. Responsen har vært bra. Men det handler mye om områder på jordbruksareal som det er en lang prosess eventuelt å få godkjent som dumpeplasser, forteller prosjektleder Eltvik.

Han etterlyser en areal- og miljøpolitikk som fremskaffer steder bransjen kan bli kvitt steinen midlertidig.

Fylkesmannen vil ha strategiplan

— Bergen trenger jo flere boliger og næringsbygg. Og steinen er en viktig ressurs. Problemet er mellomlagringen. Det er jo for ille om vi må ty til nødløsninger og dumpe steinen på dypt vann i en fjord. Hvis Fylkesmannen tillater det, sier Eltvik.

— Det er ikke gitt at vi svarer ja til det. Dumping av stein skal ha samfunnsmessig betydning. Den må brukes til noe. Jeg vil heller igjen etterlyse en strategi fra Bergen kommune om hvordan kommunen vil håndtere steinproblemet i fremtiden. I motsetning til for eksempel Trondheim, har ikke Bergen en slik strategi, sier seksjonssjef Kjell Kvingedal hos Fylkesmannen i Hordaland.

I tillegg til veien mellom Bergen og Os, blir dobbeltspor gjennom Ulriken en steintøff utfordring. Arbeidene kan starte allerede neste år og vil utløse 1,2 millioner kubikk stein. 600.000 kubikk havner trolig i Seimsmyrane i Arna. Men resten har en uviss skjebne. Bybanen skaper også stein på sin vei til Flesland, mens store kommunale og private prosjekter også gir overskudd på stein. Totalt vil altså Bergen i løpet av noen få år stå igjen med "90 rådhus" ingen vet hvor man skal gjøre av.

Rygg synes det er spennende

— Et spennende problem, sier byråd for byutvikling, klima og miljø, Filip Rygg.

— Spennende med tre millioner kubikk stein ingen vet hvor de skal gjøre av?

— Ja, for egentlig snakker vi om en stor ressurs. Problemet er bare at det er ujevn tilgang på ressursene. Og at det i tiden fremover blir vel mye. Umiddelbart vil jeg si at dette kanskje kan utløse nye prosjekter og forsere andre. Jeg tror det er tid for at mange snakker sammen, og ser hva vi kan gjøre.

— Fylkesmannen etterlyser en strategi fra Bergen kommune? Og Os har et deponi for sin stein?

— Det er ikke like enkelt i en by av Bergens størrelse, der det har skjedd mye utbygging de siste årene. Men det er klart vi vil ta dette problemet på alvor. Glem heller ikke at bystyret nylig vedtok ny reguleringsplan for Dokkenområdet. Den innebærer at deler av havnebassenget på sikt skal fylles ytterligere ut. Det kan gå en god del stein der. Vi kan også skape nye arealer i kombinasjonen havneby og sjøkantutvkling, sier Filip Rygg.