Det skal godt gjøres å holde seg oppdatert på kjøremønsteret i Bergen. Bybaneutbyggingen gjør det nødvendig med stadige endringer.

Mandag ble Kaigaten stengt for gjennomkjøring og det gamle kjøremønsteret gjeninnført. I dag var trafikkseksjonen fra Bergen sentrum politistasjon på plass for å veilede bilistene, men snart blir det forelegg på dem som kjører ulovlig.

— Det gamle kjøremønsteret er på plass. Nå er det ikke lenger lov å kjøre gjennom Kaigaten mot nord, men bilister må svinge til høyre opp Peter Motzfeldtsgate ved Sparebanken Vest, sier politibetjent Arne Sangolt.

Taxier ingen adgang

Det nye er at det kun er buss i trafikk som har lov å kjøre gjennom Kaigaten. Selv ikke taxier får passere. - Det er spesielt taxiene som har problemer med å forstå skiltingen. Men fordi bybanen tar plass, er det kun busser som får trafikkere gaten, opplyser Sangolt til bt.no.

Da bt.no var på stedet i formiddag, oppsto det nærmest kø av biler som fremdeles trodde det var lov å kjøre gjennom Kaigaten.

Dyr forseelse

Politibetjenten har erfaring fra at det går noen uker før bilistene lærer seg det nye kjøremønsteret. - Derfor er vi ute og veileder slik som i dag. Men konsekvensene neste gang blir kroner 4200 i forenklet forelegg for dem som kjører ulovlig mot skiltingen, sier Sangolt.

Politibetjent Arne Sangolt veileder en taxi i Kaigaten. Foto: Bjarte Trettenes
Heretter er det kun buss i trafikk som har lov å kjøre gjennom Kaigaten. Selv syklister er utestengt. Foto: Bjarte Trettenes