Informasjonssjef Ole Arvesen i Kystverket sier til Bergens Tidende at innen en måned skal det være utarbeidet en handlingsplan for hva som videre skal skje med vraket av U864, den tyske utbåten, som ble senket like vest for Fedje i 1945.

Dette ble bestemt på et møte i Fiskedirektoratet i Bergen onsdag.

— I løpet av en måned skal det konkluderes om det er sannsynlig at det er store mengder kvikksølv i vraket, nok til at det blir nødvendig å gå inn i ubåten for å hente opp kvikksølvet, sier Arvesen.

— Videre skal det avklares hvem som eventuelt skal gjøre hva med vraket - den private eieren eller den norske stat ved Kystverket, sier Arvesen.

— I prinsippet er det eiers ansvar å rydde opp hvis et skipsvrak utgjør en forurensningsfare. Men i dette tilfellet, kunne ikke eieren vite at vraket han kjøpte inneholdt kvikksølv. Det kom nemlig for en dag etter at vraket var kjøpt. Derfor skal det foretas en juridisk avklaring om hvem som har det juridiske og økonomiske ansvaret for en eventuell opprydningsaksjon, sier Arvesen.

— Statens forurensningstilsyn skal vurdere om det er behov for å ta enda flere prøver fra havbunnen rundt ubåtvraket, sier Arvesen.

— Alt dette gjøres for å ha grunnlag for en vurdering av om det er behov for og om det er en hensikt med å bruke store ressurser på å eliminere faren ved at vraket blir liggende som i dag. På kort sikt, er det viktig å slå fast at folk ikke har grunn til å være redd for at fisken som fanges rundt vraket er farlig å spise, sier informasjonssjef Ole Arvesen.