• To fettere på 24 og 26 år ble tidligere i vår dømt til samfunnsstraff i henholdsvis 167 og 119 dager for omfattende bedragerier med andres visakort.
  • Aktor hadde lagt ned påstand om opp til åtte måneders ubetinget fengsel. På grunn av formildende omstendigheter som at saken hadde tatt svært lang tid hos politiet, så mente retten under tvil at samfunnsstraff var best.
  • Strafferammen for bedrageri er bøter eller fengsel i inntil tre år.