• Yngre menn er ikke bare opplært i likestilling. De har også lært å snakke om følelser.

Med en yngre mann tror jeg kvinnen får en partner hun kan kommunisere godt med, sier professor Bente Træen. Hun har forsket på seksualvaner i Norge, men understreker at hun ikke har vitenskapelig belegg for å uttale seg spesielt om forhold mellom eldre kvinner og yngre menn.

— Dette at mannen skal være noen år eldre, er ikke borte som ideal. Men vi står nok friere overfor dette idealet, etter som likestillingsprosjektet ruller og går. Spesielt kvinner med mye kulturell kapital - i form av ressurser og utdannelse - har mot til å velge en yngre partner som matcher dem selv. I forhold til seksualitet kan det være en fordel. Den eldre kvinnen er blitt sikker, og tør å leve ut seksualiteten. Da kan det være gunstig og spennende med en yngre partner som er viril og lekende.

Sammen med sin mann Dag Sørensen driver Træen samlivsrådgivning på NRK. Da de traff hverandre, var hun 36 og han 29.

— For ham var ikke aldersforskjellen noe tema. Men jeg syntes det var skummelt, og måtte gå noen runder - inntil jeg kunne si til meg selv: Dette stoler jeg på.