Den viktigste kan vise seg å bli åpningen for å ta høyere foreldrebetaling dersom barnehagen trues av nedleggelse.

Barnehagen kan også sette foreldrebetalingen høyere dersom priskutt vil gå ut over kvaliteten på barnehagen.

Dette fremgår av utkastet til forskrifter for maksimalpriser, som Stortinget skal ta stilling til førstkommende fredag.

Til smutthullene knytter det seg et viktig vilkår: Unntak fra maksimalprisen skal godkjennes av barnehagens foreldreråd. Og foreldrene skal få fremlagt regnskap og annen dokumentasjon som gjør det mulig å ta stilling til påstanden fra barnehageier om at det er umulig å senke prisen.

Blant private barnehageeiere i Bergen rår det en avventende holdning til maksprisen, som på papiret skal være 2750 kroner fra 1. mai. Stiftelsen Husmødrenes Barnehager med 24 barnehager og nær 1000 barn har varslet foreldrene om at prisen står på stedet hvil inntil det er endelig avklart hva stiftelsen får i økt tilskudd.

Styret i Barnehageforbundet har også vedtatt å vente med priskutt til det nye tilskuddet er klart.

Som BT skrev i går får Bergen syv millioner kroner ekstra for å gjennomføre maksprisreformen for 10.000 barnehageplasser. Samtidig skal tilskuddsordningen for private barnehager legges om. Det er fortsatt uvisst hvordan omleggingen vil slå ut for den enkelte barnehage.

Ifølge tallene fra Barne— og familiedepartementet bruker Bergen kommune 86 millioner for mye på barnehagesektoren. På landsbasis er dette tallet fastsatt til ca. 700 millioner kroner.

Seniorrådgiver Thorstein Ouren understreker at dette er en ren matematisk beregning. Målet er å synliggjøre de kommunene som med eksisterende offentlig finansiering ikke vil klare de økonomiske forpliktelsene som kommunene får etter 1. mai.

Rent matematisk bruker altså norske kommuner 700 millioner mer på barnehager enn hva de kunne gjort hvis alle barnehagene holdt seg strengt til maksprisen og ikke ga noen form for moderasjon.

— Betyr det at departementet mener norske kommuner samlet kan kutte 700 millioner i støtte til barnehagene og drive like mange barnehageplasser?

— Det har vi ingen kommentar til, sier Ouren.