De polske fetterne ble stoppet i Os med «Pure Cleaner». Nå er de dømt av Bergen tingrett for å ha innført til sammen 200 liter GBL til Norge, med fengselsstraffer fra tre og et halvt år til to års ubetinget fengsel.

Squad 22

2010 var et år med mye væsketransport for fire polske menn: De ble tatt med 60 liter av det narkotiske stoffet GBL på Søfteland, 80 liter i Ystad, Sverige, og ytterligere 60 liter de fikk levert i bergensområdet.

Til sammen seks personer var tiltalt. To av dem ble frikjent, etter at retten trodde dem på at de ikke visste om at det var narkotika de smuglet.

To fettere har fått de lengste straffene. Fetterne ble tatt på fersken på Søfteland i Os i august i fjor. De skal ha fungert som kurerer for gruppen «Squad 22», som politiet i Bergen mener var en kriminell gruppe. Flere menn med tilknytning til Squad 22 er tiltalt for organisert narkotikakriminalitet. Saken mot dem skal opp i august.

Ren renser

Fetterne jobbet i et byggefirma, under to av de tiltalte Squad 22-medlemmene. I april i fjor kjøpte de flere 10-litersdunker med rensemiddelet «Pure Cleaner». Middelet var i praksis ren GBL, som var en lovlig vare i Polen, ifølge dommen.

Men ikke i Norge. I mars i fjor ble GBL plassert på narkotikalisten.

I retten forklarte de tiltalte at de ikke visste at rensemiddelet kunne brukes som narkotika, og at de trodde det var til bruk som løsemiddel i byggefirmaet de hadde jobbet for.

«Ren kurertur»

Det trodde ikke dommerne i Bergen tingrett på. De mener de dømte handlet med forsett.

«Turen i april/mai fremstår som en ren kurertur, der de tiltalte krysset grensen om natten og returnerte et døgn senere. De oppholdt seg på bestemmelsesstedet kun i noen timer,» står det i dommen.

Noe annet som vekket mistenksomhet, var hvordan en av fetterne og en annen kjørte over grensen til Norge. De stanset rett før grensen. Deretter passerte de grensen med 40 minutters mellomrom, før de igjen møttes kort tid etter grensepasseringen.

GBL (gamma-butyrolactone) kan både brukes til å fremstille et annet narkotisk stoff, GHB, og bli tatt på egen hånd. Da GHB ble forbudt i år 2000, økte bruken av GBL, ifølge dommen.

Aktor, statsadvokat Arild Oma, hadde lagt ned påstand om fengselsstraff for alle de seks tiltalte, og fire og et halvt års fengsel for den antatte hovedmannen. Straffen til de fire dømte ble redusert med ett år av dommerne, sammenlignet med aktors påstand.