Retten trodde ikke på kvinnens forklaring, og har nå dømt henne til seks år i fengsel. Den 37 år gamle kvinnen har allerede sittet varetektsfengslet i ett år.

Den tyske kvinnen gikk på grønn sone i tollkontrollen da hun kom til Bergen lufthavn Flesland fra Brussel 10. september i fjor. Hun ble stoppet for kontroll av tolltjenestemennene som var på vakt.

908 gram heroin i magen

Siden hun svarte unnvikende på spørsmål om reisens formål, bestemte de seg for å foreta en utvidet kontroll. Etter å ha funnet flere brett med avføringstabletter i kvinnens bagasje, fikk de mistanke om at hun fraktet narkotika i kroppens hulrom. Kvinnen benektet dette.

Siden kvinnen ikke ville gi avføringsprøve frivillig, ble hun dagen etter tatt med til Haukeland Universitetssykehus for CT-skanning. Kvinnen motsatte seg dette og påsto hun var gravid, noe en graviditetstest utelukket.

Skanningen avslørte at kvinnen hadde en større mengde kapsler i magen. Analysen viste at de 92 kapslene til sammen inneholdt nær ett kilo heroin.

— Styrt av voodoo

I retten forklarte kvinnen at hun følte seg presset av en kvinne og hennes kjæreste til å transportere narkotika til Norge. Hun forklarte at hun følte seg «styrt av voodoo», og at hun ikke var seg selv. Hun fortalte videre at hun ble utsatt for frihetsberøvelse, tvang og trusler i forkant av kureroppdraget.

Bergen tingrett mener forklaringen hennes fremstår som «helt usannsynlig». De mener at hun frivillig påtok seg oppdraget, og at hun fraktet narkotikaen til Norge mot vederlag. Hun har forklart at hun skulle få 3000 euro, nærmere 24.000 kroner, for oppdraget.

I vurdering av straffeutmålingen viser retten til at kvinnen har innført en betydelig mengde heroin, og at spredningsfaren var svært stor. Motivet var profittbasert i og med at hun selv ikke bruker narkotika. Retten satte straffen til seks år i fengsel.