1. mars i år ble 21-åringen fra Fyllingsdalen stanset på Flesland med 2,38 kg hasj i bagasjen.

Han forsøkte å smugle stoffet inn fra Danmark.

I Bergen tingrett mandag ble han dømt til fengsel i 16 måneder. Dommen inkluderer også kjøp av fem gram hasj ved en anledning i 2002, samt et tilfelle av kjøring i uskikket tilstand. Kjøringen førte til at han sovnet. Bilen endte i en støpekant av betong. Konsekvensen ble store materielle skader.

Den dømte ga en uforbeholden tilståelse. Han hevdet i retten at han skulle bruke stoffet selv, men han innrømmet også at han kunne ha kommet til å gi bort noe, eller selge — hvis han trengte penger.

Retten trodde mannen på dette punktet, og tonet ned profittmotivet når de skulle bestemme straffen.

Tilståelsen virket formildende i forhold til aktor Eli Valheims påstand om 18 måneders fengsel. Retten la også vekt på at mannen har brutt med sitt tidligere miljø og at han er kommet i fast arbeid.

Forsvarer Jostein Alvheim viste til tidligere dommer fra lagmannsretten som etter hans mening dannet grunnlag for en dom under ett års fengsel. Det fikk han ikke retten med seg på.

I straffeutmålingen la retten vekt på at hasj er et betydelig samfunnsproblem. Hensynet til allmennpreventiv virkning veide tungt da de bestemte seg for å gi mannen 16 måneders fengsel.