Begge mennene innrømmet det de hadde gjort og saken ble avgjort med tilståelsesdom.

30. oktober i år gikk de i land i Bergen etter å ha tatt fergen fra Hanstholm. Hasjen bar de med seg i to store bager. I retten forklarte mennene at de smuglet stoffet fordi de som betaling skulle få slettet en gjeld på til sammen 6000 kroner. Nå må er de i stedet dømt til ubetinget fengsel i et år og åtte måneder.

I skjerpende retning har retten lagt vekt på at det er snakk om en betydelig mengde narkotika med stor spredningsfare.

At mennene bare har vært kurer og skulle få en ubetydelig del av utbyttet virker formildende. De har også oppgitt hvem som var oppdragsgiver.