Gulating lagmannsrett slår i dommen fast at avskjeden skal kjennes ugyldig som avskjed, men gyldig som oppsigelse. Fjord Line må betale kvinnen 90.727 kroner i erstatning, og 95.982 kroner i saksomkostninger.

Bakgrunnen for saken er at kvinnen og tre andre i rederiet i 2003 ble tatt for smugling av sprit og sigaretter. Kvinnen innrømte eierskap til 21 kartonger, hver med 200 sigaretter, og ble avskjediget. Hun godtok ikke avskjedigelse og gikk til sak mot rederiet, men tapte i tingretten. Og anket derfor til lagmannsretten.

Lagmannsretten mener oppsigelse hadde vært en tilstrekkelig reaksjonsform fra rederiets side. Det at rederiet ikke ville endre avskjedigelsen til oppsigelse, og dermed unngå en runde i retten, gjør at rederiet dømmes til å betale saksomkostningene.

Rederiet har et ansvar

— Den umiddelbare konsekvensen av dommen er at rederiet må ta arbeidstakerne mer på alvor, mener kvinnens advokat Erik Myhr Nilsen.

— Det kom klart frem i rettssaken at Fjord Line ikke har hatt en kultur på å løse problemer med arbeidstakerne. Holdningene har vært at enten er det å la nåde gå for rett, eller så er det å gå på dagen.

Får ikke ny jobb

Kvinnen har vært arbeidsledig siden hun ble avskjediget. Hun regner ikke med å få jobb på sjøen igjen.

— Det har mye å si om man er avskjediget eller oppsagt. Muligheten for å få jobb på sjøen er gått - det innser jeg, men det ville ikke vært fullt så vanskelig å få en jobb på land. Mange blir oppsagt, men en avskjedigelse er verre å forklare, understreker kvinnen selv.

— Med en oppsigelse ville jeg dessuten fått dagpenger. Avskjedigelsen gjorde at jeg fikk store økonomiske problemer.

Lite å si

— Vi tar dommen til etterretning, og merker oss at den slår fast at det var riktig med oppsigelse i dette tilfellet, sier informasjonsdirektør Atle Kvamme i Fjord Line.

— Det er viktig for å oss å vise at vi pleier vårt forhold til tollvesenet profesjonelt. Derfor er vi strenge på alle forhold som har med tobakk og alkohol å gjøre. Når kvantumet er så stort at det har blitt politianmeldelse har vi vært helt konsekvente på avskjedigelse, legger han til.