KRISTIN JANSEN

— Vi har nå tre utbrudd i bergensområdet. Det første ble oppdaget for en måned siden, mens to tilfeller ble oppdaget like før helgen opplyser veterinær Åse Bech ved Mattilsynet.

Ifølge Bech er det sannsynlig at ett av de nye utbruddene av sykdommen kommer fra en hest som er ulovlig importert til en stall i Bergen. Mattilsynet anmelder dette forholdet i dag.

Kverke er en akutt infeksjonssykdom hos hest. Den gir feber, luftveiskatarr og byller i lymfeknutene hos dyret. Siden kverke er smittsom, er hele eller deler av stallene der sykdommen er oppdaget nå isolert.

— Vi har satt i gang nødvendige tiltak for å hindre at smitten blir spredd videre. Hele stallen blir underlagt restriksjoner. Ingen hester får forlate stallen, og nye kan ikke føres inn, sier Bech.

Hestene må ha vært frie for symptomer i fire uker før restriksjonene oppheves etter vask og rengjøring. Kverke er en forholdsvis vanlig hestesykdom og den smitter ikke på mennesker.

Ifølge Åse Bech er det sannsynlig at det vil dukke opp flere tilfeller av kverke i tiden framover.

— Det er stadig fare for nye utbrudd, sier hun.