En 19 år gammel mann i Bergen har fått påvist meningokokksykdom type C, oftest kalt smittsom hjernehinnebetennelse. Han er bosatt i Fana og russ på Sandsli videregående skole, står det i en pressemelding fra Bergen kommune.

Smittevernoverlege Øystein Søbstad kan ikke si om tilfellet er knyttet til tilfellet på Fana gymnas i begynnelsen av mai.

Forebyggende tiltak

Smittevernoverlegen har varslet legevakten, legevaktsentralene og fastlegene om tilfellet i Ytrebygda, og de er bedt om å være ekstra oppmerksomme på mulige tilfeller av meningokokksykdom. Informasjon og forebyggende tiltak blir håndtert ved skolehelsetjenesten på Sandsli videregående skole.

— Elevene i klassen er blitt informert om at de bør oppsøke lege, dersom de får feber over 38 grader, hodepine, muskelsmerter, utslett i huden eller om de på annen måte føler seg utslitt, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad.

De har også fått presentert forebyggende råd for å unngå spredning av slik sykdom. God håndhygiene og drikkehygiene er viktige tiltak, påpeker Søbstad.

Personer i nærmeste omkrets til eleven får tilbud om en antibiotikatablett. Andre skal være oppmerksom på symptomer og gå til lege med dem.