Mannen som døde, hadde nedsatt immunforsvar som følge av blodkreft. Dette kan ha bidratt til at smitten fikk dødelig utgang.

Smittekilden lå etter alt å dømme i mannens leilighet i Torborg Nedreaas gate 20. Trolig kom smitten fra mannens dusj, opplyser smittevernoverlege Øystein Søbstad til bt.no.

— Det er ingen grunn til at folk skal få panikk på grunn av dette, sier han.

Anbefaler klorvask

Teorien er at det har samlet seg vann i dusjhodet, der bakteriene har oppstått. Søbstad sier at det statistisk sett er svært liten sjanse for at dette skal skje, men han ber folk utvise renslighet. Det er lurt å klorvaske dusjhodene med jevne mellomrom.

Legionellabakteriene oppstår og lever i tynne mikrofilmer. Prøvene blir nå analysert ved Regionsykehuset i Stavanger.

Samtlige beboere i blokken fikk mandag brev fra smittevernlegen i Bergen, der de ble bedt om å være særlig på vakt mot symptomer på legionella: feber, tung pust, slapphet og hoste med oppspytt.

— Selv om det ikke er noen grunn til panikk, er det klart dette er en alvorlig situasjon som gir grunn til bekymring, sier beboer Stig Moltu-Jacobsen til bt.no.

Han er også styreleder for Bredalsgården AS, som eier boligblokken der den avdøde ble smittet.

— Vi skal selvsagt gjøre alt vi kan av tiltak som helsemyndighetene foreslår, sier han.

Nytt ventilasjonsanlegg

I tillegg til mannens dusj, er et ventilasjonsanlegg som ble installert i februar, blitt undersøkt som en mulig kilde til legionellasmitten. Prøvene blir analysert i løpet av et par dager.

— Vi vet ikke om smitten kan knyttes til lokale installasjoner. Vi har tatt prøver av ventilasjonsanlegget. Det så skikkelig ut, og vi har ingen holdepunkter for å si at smitten kommer derfra, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad til bt.no.

Ventilasjonsanlegget er et slags klimaanlegg som er installert i blokken for å gi god luft i leilighetene. Det er stor trafikk utenfor, slik at vanlig lufting er vanskelig.

Et varmtvannsanlegg som er felles i den delen av blokken der den døde bodde, er også undersøkt.

— Men det holdt høy temperatur. Det er lite sannsynlig at smitten kom derfra, sier Søbstad.

Det har bare vært et par kjente tilfeller av legionella i Bergen. Ved tidligere anledninger dreier det seg om importert smitte fra Italia. 65-åringen som døde, har ikke vært i utlandet.

Ble syk lille julaften

Mannen som døde, fikk problemer med luftveiene allerede lille julaften, og oppsøkte legevakten. Der fikk han beskjed om at han trolig hadde lungebetennelse. Andre juledag oppsøkte han igjen legevakten. Da var han så dårlig at han ble sendt direkte til Haraldsplass sykehus, ifølge Bergensavisen.

Smittevernmyndighetene i Bergen slo full alarm da de ble informert om dødsfallet mandag klokken 12.30. Etter å ha kartlagt den døde 65-åringens bevegelser, konstaterte ekspertene at smittekilden lå i boligblokken. Dette er advarselen som mandag ble sendt til alle beboerne i blokken der 65-åringen bodde:

«Til Beboerne, Torborg Nederås gate 20. Legionellasmitte påvist hos beboer i blokken. Legionella er en bakterie som kan forårsake luftveisinfeksjon som lungebetennelse hos den som blir smittet. Bakterien smitter gjennom lunkent vann. Ventilasjonstårn med kjøletårn kan også formidle smitten.»

I brevet informeres beboerne også om at blokken skal undersøkes, for at smittekilden skal bli avdekket. Beboerne får dessuten beskjed om å oppsøke lege straks, dersom de får feber, tung pust, slapphet eller hoste med oppspytt.

For de som blir syke, er det en dødelighet på 10 til 25 prosent blant personer over 65 år.

Sommeren 2001 ble 28 mennesker smittet av legionellabakterien i Stavanger. Syv av dem døde. Smitten stammet trolig fra SAS-hotellets kjøletårn.

Les også: - Minimal risiko for epidemi


Fakta om legionella

  • LEGIONELLA PNEUMOPHILA er en bakterieslekt som forårsaker en infeksjonssykdom — legionærsyken. Den ble oppdaget i 1976 ved et utbrudd på et hotell i Philadelphia i USA. Bakterien er vanlig i vannkilder, og kan blomstre opp og dermed bli farlig. For at dette skal skje, kreves langvarig fuktighet og relativt høye temperaturer. Bakterien trives godt i avfallsstoffer. Den kan overleve i over ett år i for eksempel en vanndråpe eller i kranvann.
  • SMITTEVEIER: Legionella smitter ikke direkte fra menneske til menneske. Man smittes ved at man puster inn damp eller vann som inneholder bakterien. Kjente smittekilder er kjøletårn, store ventilasjonsanlegg, resirkuleringsanlegg, boblebad og bade- og dusjanlegg. Hvert år smittes rundt ti nordmenn av legionella. De aller fleste av disse blir syke etter hotellopphold i utlandet. Selv om innenlandssmitte er uvanlig, har man likevel påvist bakterien i rundt 50 prosent av undersøkte kjøleanlegg i større bygg og institusjoner. Sykdommen bryter ut etter to til ti dager etter smitte - vanligvis etter fem-seks dager.
  • FOREBYGGING: Bakterien tåler ikke temperaturer over 60 grader. Dersom termostaten på varmtvannsberederen stilles så høyt eller høyere, vil bakterien dø. Jo høyere temperatur, desto fortere dør bakterien.
  • DISSE BLIR SYKE: Bare et fåtall av dem som blir smittet av legionella, blir syke. Unge og friske mennesker vil klare et angrep bra, mens eldre og svekkede mennesker er i faresonen. Røykere kan få en mindre dose bakterier enn andre og likevel bli syke.
<b>SMITTEALARM:</b> Alle beboerne i Torborg Nedreaas gate ble varslet om smittefare etter at en 65 år gammel mann døde natt til mandag.
Helge Sunde