Fem barn og to voksne tilknyttet to ulike barnehager i Bergen sør har fått påvist Giardia-smitte, bekrefter smittevernlege Øystein Søbstad i Bergen kommune.

En uke etter at kommunen fikk den første meldingen er smittekilden ennå ikke funnet.

- Vi regner ikke med å ha noe svar på det denne uken. Først skal vi ha svar på alle prøver, så må vi snakke med de smittede, sier Søbstad onsdag morgen.

To av tilfellene er funnet i Nordås barnehage i Ytrebygda bydel.

- Det er første gang vi har fått konstatert Giardia her, sier styrer Anni Johannessen i Nordås barnehage.

Oppfordrer til legesjekk

Johannessen understreker at barnehagen følger rutinene for smittsom sykdom.

Alle foreldrene er informert, og er oppfordret til å ta sitt eget barn med til fastlege og få det sjekket. Også de voksne i barnehagen skal undersøkes av lege.

- Vi følger anbefalingene til Folkehelseinstituttet, og har dessuten tett dialog med smittevernlegen, sier Johannessen.

De to som fikk konstatert smitten, er nå friske igjen og tilbake i barnehagen.

Den andre barnehagen er Tiriltoppen, som ligger i samme område. Også her er det gått ut informasjon til foreldrene.

- Lite utbrudd

Ifølge smittevernlege Øystein Søbstad ser det så langt ut til å være snakk om et lite utbrudd.

- Det tyder også på at smitten ikke er vannbåren, for da pleier det å være langt flere som blir smittet, sier han.

Sist drikkevann var kilde til Giardia-smitte i Bergen, i 2004, fikk 2500 mennesker konstatert smitte.

Kommunen og Mattilsynet jobber nå med å kartlegge hvor smitten kan stamme fra.

- Det kan være mat. Men det kan også meget gjerne være at det er personer som er blitt smittet for eksempel på reise, og siden har tatt med seg smitten inn i barnehagen. Giardia smitter ikke så lett mellom voksne, men smitten sprer seg lettere i barnehager hvor det blant annet foregår bleieskift og hvor det er nær kontakt mellom barna, sier Søbstad.

Han understreker at teoriene om hvor smitten kan stamme fra, foreløpig bare er spekulasjoner.

- Vi forsøker å gå bredt ut og finne ut hva som ligger bak. Når vi har gjort det vi kan, forsøker vi å trekke en konklusjon, sier smittevernlegen.

Vil ha melding om syke

Kommunen vil veldig gjerne ha melding om andre barn i området som kan vise tegn til Giardia-smitte.

- Symptomene er uvelhet, oppblåst mage, kvalme, løs mage, gjerne med avføring flere ganger om dagen og veldig dårlig lukt. Feber er sjelden, men man kan få mageknip. Giardia varer gjerne lenger enn vanlig magesyke, så hvis en har vært dårlig i mer enn en til to uker, er det grunn til å få det undersøkt. Men det er slett ikke sikkert alle får symptomer, derfor har vi bedt foreldre til barn i de aktuelle barnehagene om å få undersøkt sine barn, sier Søbstad.

Jakter på kilden

Mattilsynet i Bergen bistår nå kommunen med å finne årsaken til utbruddet, ifølge distriktssjef Aslaug Sandvin.

- Vi intervjuer representanter fra familiene for å få et bilde av aktiviteten deres de to siste ukene. Det handler om hva de har spist og drukket, om de eller noen i omgangskretsen har vært ute og reist, om de har vært i naturen eller hatt nærkontakt med dyr, sier Sandvin.

Inkubasjonstiden på Giardia ligger normalt mellom 7 og 10 dager og det kan for mange være vanskelig å huske nøyaktig hva de har gjort alle disse dagene.

Vann – og avløpsetaten har den siste tiden renset vannledninger i det aktuelle området på Nordås. Dette er rutinearbeid, og ifølge senioringeniør Anna Karen Walde er det ingen hendelser som skulle tilsi at det er kommet fremmedlegemer i drikkevannet.

2500 ble syke

Det er nå snart ti år siden Bergen hadde et massiv utbrudd av Giardia. Den gang var kilden drikkevannet fra Svartediket. 2500 mennesker fikk konstatert smitten og kommunen fikk nær 500 krav om erstatning. Totalt er det betalt ut 35 millioner kroner til giardiaofrene.

Ifølge smittevernlege Øystein Søbstad er Giardia-utbrudd sjeldne.

- Vi hadde et utbrudd i en barnehage på Laksevåg i 2010. Ellers er det stort sett enkelttilfeller, der folk pådrar seg smitte i utlandet. Men da er det sjelden det smitter videre. Det kan dreie seg om mellom 10 og 20 tilfeller i året. Vi har ikke sett tilfeller knyttet til drikkevann i Bergen siden 2004, sier han.

- Plagsom sykdom

- Bør foreldre i Bergen sør være bekymret?

- Giardia er i allmennhet en plagsom sykdom, men ikke farlig i den forstand at det er dødelig eller at man blir alvorlig syk, selv om noen blir sykere enn andre. Men det kan ta lang tid å bli frisk. Derfor er det bedre å få bekreftet smitten og få behandling hos fastlege. Da vil 90 prosent være friske i løpet av få dager. Hvis en er redd for at vannet kan være smittekilden, kan man koke vannet før en drikker det eller pusser tenner, sier Søbstad.