I desember ble det påvist at kloakkanlegget på Ulriken var utett. Det ble også påvist giardia-parasitter i grunnen rundt den utette parasitten.

Men prøver som er tatt på Ulriken, har ikke påvist at giardiaen der er samme typesom giardiaparasitten som forurenset Svartediksvannet.

Vann— og avløpsetaten i Bergen kommune gjorde grundige undersøkelser av kloakkledningene i hele nedslagsfeltet til Svartediksvannet etter epidemien brøt ut. Det ble blant annet funnet kloakklekkasjer fra boligområdene på Knatten på Fjellsiden. Også fra hyttene som er i bruk på Byfjellene ble det funnet kloakklekkasjer.

Nedslagsfeltet til drikkevannsbassenget i Svartediket ligger i et av Bergens mest populære utfartsområder. Det kan derfor også ha vært tilfeldige dyr eller mennesker som har ført parasitten med seg og smittet drikkevannet for sentrumsbeboerne i Bergen.