— Vi har hatt et begrenset utbrudd av mage/tarm infeksjon ved en av våre sengeposter, sier klinikksjef Robert Bjerknes.

11 personer er så langt smittet, blant disse er både ansatte, mødre og innlagte barn. Symptomene på infeksjonen er oppkast, diare og lett feber.

— Det er ikke uvanlig å ha slike utbrudd på et sykehus. Nå har vi satt i verk ekstra hygienetiltak for å hindre videre smitte. Vi bruker for eksempel mer desinfiserende væske enn tidligere og begrenser den interne transporten, sier Bjerknes.

Klinikksjefen understreker at det ikke er noen grunn til å frykte smitte for de som oppholder seg på Barneklinikken.

— Viruset ble oppdaget i helgen, men vi har bare hatt et nytt smittetilfelle i denne uken. Dermed kan det se ut som vi har klart å begrense smitten, sier klinikksjefen.

Informasjonssjef Mona Høgli sier at det ikke er noe dramatisk i situasjonen, og at smitten ikke er et tegn på manglende renhold og hygiene.

— Slike smittetilfeller kommer innimellom på de fleste sykehus, sier Høgli.