Roald Stigum Olsen ble i går fjernet som styreleder for Senter for arbeidslivsforberedelse. Både styret og byrådet ønsket å beholde styreformannen.

GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bt.no

Høyres Gruppeleder, Martin Smith-Sivertsen, tvang igjennom lederskiftet. Og Morten Kinn ble valgt på generalforsamlingen i går.

Smith-Sivertsen og Roald Stigum Olsen kjempet om å bli Høyres ordførerkandidat for to og et halvt år siden. De to har stått på hver sin side i en bitter partistrid som gjennom flere år splittet Høyre.

— Smålig gjort - Jeg synes dette er smålig av Høyre og trist for selskapet. Stigum Olsen har gjort en god jobb som styreleder. Han fungerte som daglig leder inntil vi i fjor fikk ansatt leder. For selskapet hadde det vært godt å ha ham med videre, sier styremedlem Erna Mundal Pedersen (Frp).

Nestleder i styret, Egil Åge Tveit, rettet en henvendelse til byråd for finans Trond Tystad med ønske om å beholde Stigum Olsen. Tystad tok kontakt med Smith-Sivertsen med spørsmål om Stigum Olsen kunne fortsette, men kom ingen vei.

— Vi gikk denne ekstrarunden, men Høyre sto fast ved sin nye kandidat. Da følte vi oss bundet, i og med at Høyre er tildelt ledervervet i dette styret, sier Tystad.

Prøvde i fjor Det er ikke første gang Smith-Sivertsen forsøker å fjerne Stigum Olsen fra dette vervet. Bare et halv år etter at styret ble oppnevnt i september 1999, ba Høyres gruppeleder om at Stigum Olsen ble erstattet.

Kåre Rieber Jebsen ble foreslått som ny styreleder, men på generalforsamlingen i april i fjor nektet Jebsen å la seg velge på bekostning av Stigum Olsen. Dermed var det ikke mulig å etterkomme Høyres ønske, og Stigum Olsen fikk fortsette i ytterligere ett år. Høyres gruppeleder tok seg den gang ikke bryet med å varsle Stigum Olsen om at han ønsket å skifte han ut.

Ingen av de øvrige styremedlemmene i ALF AS er foreslått skiftet ut. Roald Stigum Olsen ønsker ikke å kommentere saken.