— Vi bare smiler fra øre til øre, så fornøyde er vi. Allerede i dag skal vi gripe fatt i det vi kan bidra med for å forbedre mangler som er kommet frem i alle avisartiklene. Blant annet skal vi bli flinkere på det estetiske mens vi venter på at de nye paviljongene står klar i 2006, sier lederen for Torget AS, Lise Wergeland Strømmen.

I går morges var Mattilsynet på inspeksjon hos fiskehandlerne. I neste uke vil de presentere rapporten for torghandlerne og Torget AS.

Fem døde flyndrer

De hadde fokus på tre forhold: Rensingen av sjøvannet i fiskekummene, generelt renhold og hygienetilstanden, og til slutt dyrehelse og dyrevelferd i fiskekummene.

— Hvordan er det med fisken i kummene?

— De siste dagene har jeg sett en betydelig bedring, - nei, det er mer riktig å si at det har vært en enorm fremgang. Det er takket være mediefokuset den siste tiden. Jeg har vært på gjentatte inspeksjoner de siste to årene, men det er først nå jeg ser noen effekt, sier Magnhild Daltveit ved Mattilsynet.

Likevel fant hun fem døde flyndrer i en av kummene. «Eieren» påsto de ble levert levende dagen før.

Magnhild Daltveit er opptatt av at fisken har det bra, at den er uten sår og at den er frisk. Det gir kvalitet.

— Men dette er jo såre enkelt å ordne opp i, det er jo bare å la være å ta imot skadd fisk?

— Ja, ikke sant. Men det er så utrolig viktig, både for fiskehandlerne selv, for Bergen og for eksportnæringen vår. Torget er et utstillingsvindu. Det har også noe å gjøre med etikk. Vi vil jo alle at dyrene skal ha det bra.

Ris bak ryggen

— Hvor lenge tror du denne bedringen vil vare?

— Det gjenstår å se, men vi vil følge opp med hyppige inspeksjoner. Standarden for den levende fisken skal være slik reglene krever og folk forlanger, sier Magnhild Daltveit.

— Hva om man faller tilbake til gamle synder?

— Da kommer vi til å innføre tvangsmulkter for den enkelte boden eller Torget AS, sier Paal Fennell i Mattilsynet.

Men samtidig innser han at torghandlerne har en vanskelig og tungvint arbeidssituasjon frem til permanente paviljonger er på plass i 2006.

Aslaug Sandvin hadde sitt hovedfokus på hygienetilstanden.

— Hva fant du?

— Den er ikke så bra som den burde være, men samtidig må jeg si at det er forskjell på fiskehandlerne. Noen holder det rent og fint. Vi i Mattilsynet kommer til å være særlig opptatt av dette nå fremover, mot turistsesongen og servering av mat som ferdigpåsmurte rundstykker. Da må vi være 100 prosent sikre på at hygienestandarden er på topp over alt.

— Hva er galt?

— Det er for dårlig orden i lagerskurene, vedlikeholdet og standarden på utstyret er ikke bra nok, det er skitne bøtter, gamle isoporkasser, og ikke godt nok rengjorte skjærefjøler og kniver. Men i løpet av noen dager skal fiskehandlerne få full rapport.

Omtrent på den tiden Mattilsynet var på inspeksjon, kom det melding til redaksjonen om en fryktelig, råtten stank i området.

— Det er riktig sier Aslaug Sandvin. Akkurat da vi var der kom en bil og tømte ensileringstanken. Oppi her blir det lagret fiskeavfall sammen med maursyre, og den tømmes en gang i måneden. Det er helt normalt at dette lukter, og det er ingenting feil sånn sett.

- Gir oss trygghet

Anna Walde ved Mattilsynet har ansvaret for kontroll av sjøvannet, som igjen er Torget AS sitt område.

Hun ba om dokumentasjon på analyserapporter, både før og etter avisskriveriene begynte. Også servicerapporter på renseanlegget skal legges frem.

— Hva sier dere fiskehandlere?

— Vi er bare takknemlig for at Mattilsynet tar seg av dette. Det gir en trygghet for oss og for kundene, sier Benedicte Sandtorv.

— Vi er jo helt avhengig av at kundene stoler på at vi er seriøse og har kvalitet. Jeg lover at så snart jeg får rapporten for min bod skal jeg gripe tak i eventuelle mangler.