Fylkesmannen held tilbake to millionar kroner i ekstra skjønsmidlar inntil kommunen kan leggja fram tiltak som gir reell balanse i økonomien, melder Kystradioen.

Gruppeleiar i Arbeidarpartiet, Jane Stangeland, innser at både skulestruktur og organiseringa av pleie— og omsorg må vurderast.

Ordførar Helge Andre Njåstad seier at det truleg vil vera lettare å flytta sjukeheimsfunksjonar frå Bekkjarvik til Storebø enn å leggja ned skular