De to siste dagene har tre biler havnet på glattisen ved utgangen av Damsgårdstunnelen på Gravdal-siden.

— Vanligvis kommer mildværet og hjelper oss, sier fungerende seksjonsleder Gunnar Kråkenes hos veivesenet.

— Men det ser ikke ut til å skje denne gangen.

Issåle

Han er på telefonen med entreprenørene som skal holde fylkes— og riksveier snøfrie.

Før snøfallet ble veiene saltet, men det fins flekker der saltet ikke har lagt seg. Der blir snøen pakket sammen til is, kan Kråkenes fortelle.

— Biltrafikken kan slite vekk denne issålen, men det er jo ingen med piggdekk lenger heller, sier han.

— Salting virker ikke når det er så kaldt som nå.

Flere steder

Nå diskuterer han med entreprenørene om isen skal skrapes vekk i natt.

— Isen skal vekk. Det er helt klart.

Han noterer straks at vi spør om veien ut av Damsgårdstunnelen.

— Jeg går ut fra at det er samme problemet der som vi har en del andre steder. På veien forbi Torget, ved Bontelabo og mangen andre steder til har isen fått legge seg på denne måten.

SMELL ETTER TUNNEL: Her har tre biler snurret rundt på to dager. (FOTO: Jo HJelle)
ISSÅLE. Isen biter seg fast. (FOTO: Jo Hjelle)