— At vi har det kontinuerlig fullt, er uvanlig. Og det har det vært siden mandag, sier leder for Akuttposten i Helse Bergen, Anne Magrethe Stokken.

Den såkalte rusakutten er et spesialtilbud for akutt avrusing og ligger i nabobygget til Bergen legevakt.

At vi har det kontinuerlig fullt, er uvanlig

Anne Magrethe Stokken, leder Akuttposten

Siden «narkoparken» (øvre del av Nygårdsparken) ble stengt mandag morgen, har 17-18 pasienter med narkooverdose blitt innlagt.

Overbelegg

Tirsdag ettermiddag ble de to siste lagt inn. Etter det har det ikke vært plass til flere.

— Hvor mange pasienter som er gått direkte til sykehus, vet jeg ikke. Vi får ikke registrert alt, sier Stokken til BT.

Rusakutt-lederen forklarer den manglende oversikten med at mange etater samarbeider, og at det dermed blir mange veier inn til Akuttposten: Pasienter kan oppsøke tilbudet selv, de kan bli fraktet av andre, de kan komme med ambulanse, eller de kan komme med politiet via legevakten.

Politiet bruker legevakten for å sjekke om rusede arrestanter er i stand til å sitte innesperret i politikjelleren. Hvis de er i dårlig forfatning, er det kort vei videre til Akuttposten.

- Kan være de ikke får tilbud

I tillegg kan ambulansepersonell, etter at folk våkner fra en overdose, tilby rusavhengige å oppsøke rusakutten.

Vi har transportert flere rusede personer til rusakutten og legevakten

Guttorm Brattebø, sjef for ambulansetjenesten

— Noen av disse vil ikke ha noe mer med oss å gjøre når de våkner til live igjen etter å ha fått motgift. Men vi tilbyr dem alltid å dra innom rusakutten for å få seg en sjekk. Nå kan det være disse ikke får noe tilbud, siden det er så fullt der, sier avdelingsoverlege Guttorm Brattebø.

Han er sjef for ambulansetjenesten i Helse Bergen og leder for akuttmedisinsk avdeling. Etter parkstengingen mandag har ambulansetjenesten merket en endring, forteller Brattebø.

— Antallet overdoser har vært som normalt. Men vi har transportert flere rusede personer, som ikke har trengt motgift, til rusakutten og legevakten. Kanskje dette er personer vi ikke fikk vite om når de lå i parken blant sine egne, men som nå er ute i det offentlige rom og blir observert av andre, spør overlegen.

Siden mandag morgen er det for Brattebøs folk snakk om 13 ruspasienter, der kun to hadde fått behandling med motgift.

- Ønsker nok tid

Stokken ved rusakutten sier fortsatt stort påtrykk kan bli uheldig.

— Selv om pasienter med overdoser kan ivaretas trygt og forsvarlig på sykehus, så ønsker vi selvsagt at alle som trenger vår hjelp blir sendt hit.

— Vi ønsker å ha nok tid til å behandle overdoser. Vi trenger tid for å få snakket skikkelig med pasientene og kanskje motivere dem til å gå inn i rusbehandling. Det tar også tid å koble inn hjelpeapparatet som trengs rundt en ruspasient, sier Stokken.

Nå er hun spent på om den store tilstrømmingen vil fortsette.

— Jeg har reagert på de mange overdosene vi har fått inn etter at parken ble stengt. Det kan være en tilfeldighet, variasjoner har vi hele tiden. Men vi vil følge nøye med fremover, også med tanke på om det skjer endringer i hvor personer med overdose blir funnet.

- Kan det være at fortsatt høyt trykk til syvende og sist går ut over muligheten dere har til å få rusavhengige inn i behandling?

— Fortsatt er det alt for tidlig å si noe om dette. Jeg minner igjen om at vi har store variasjoner i behovet og antall pasienter, sier Stokken.

REDD FOR HELSEHJELPEN: - Noen av overdosepasientene vil ikke ha noe mer med oss å gjøre når de våkner til live igjen etter å ha fått motgift. Men vi tilbyr dem alltid å dra innom rusakutten for å få seg en sjekk. Nå kan det være disse ikke får noe tilbud, siden det er så fullt der, sier avdelingsoverlege Guttorm Brattebø i Helse Bergen.
Bergens Tidende