Her har BKK Varme startet prosjektering av grøftetrasé sammen med øvrige ledningseiere. Det forventes at anleggsarbeidet skal gjøres unna i løpet av 2007.

Deretter skal det legges fjernvarme i Kaigaten. Dette skjer i anledning byggestart for Bybanen.

Neste på graveplanen er gatene rundt Tinghuset. Her prøver BKK Varme å få til avtaler med gårdeierne, slik at rørene kan føres fra kjeller til kjeller, i stedet for i grøfter gatelangs.

Foreløpig siste punkt på arbeidsplanen er Nøstet. På sikt skal rørene også legges utover Strandkaien i C. Sundtsgate og til Nordnes, samt over Torget og utover langs Bryggen.

— Det vil ta 10 år før vi har unnagjort utbyggingen av sentrum.

— Og deretter?

— Bortsett fra nybygg innenfor konsesjonsområdet, regner vi da med at fjernvarmenettet for Bergen er fullført, sier daglig leder Øystein Haaland.