NAVN: Linn Anne Bjelland Brunborg.

JOBBER MED: Forsker på sjømat og helse, og holdt et foredrag om dette på VILVITE 9. september.

ANSATT: Ved Nasjonalt institutt for ernærings— og sjømatforskning og Institutt for indremedisin, UiB.

- Er det sant at barn blir smartere av å spise fisk?

— Det er mye som tyder på det. I 2005 ble det gjort en undersøkelse blant engelske barn i alderen 5-13 år med lese- og skrivevansker. Etter at de hadde fått marine omega 3-fettsyrer (tran) i tre måneder, var resultatene veldig mye bedre enn i kontrollgruppen.

- Hvordan er det med norske barn, spiser de nok fisk og sjømat?

— Nei. Vi har alltid trodd det, men en undersøkelse i 2000 viste at opptil femti prosent i aldersgruppen 4-13 år spiste sjelden eller aldri fisk. Kostholdet deres var for ensidig, med for mye sukker og fett, og for lite frukt, grønnsaker, grovt brød, fisk og annen sjømat. Det er bekymringsfullt, men fullt mulig å gjøre noe med, for barn er vanligvis glad i sjømat. Hvis vi får dem til å spise en brødskive daglig med makrell i tomat, sild eller sardiner som pålegg, tilsvarer det en fiskemiddag i uken. Det skal ikke mer til. Jeg mener det er et realistisk mål.

- Hvorfor er fisk så viktig?

— Fettsyrene i fet fisk har flere helseeffekter, men hvis vi nå snakker om barn så har det betydning for oppbyggingen av hjernen og dermed læringseffekt, derfor er det også utrolig viktig at gravide får i seg nok fisk. Dessverre viser kostholdsundersøkelser at kvinner i fertil alder spiser sjelden eller aldri sjømat. Særlig viktig er det at de får i seg disse marine fettsyrene i slutten av svangerskapet, da barnets hjerne vokser mest.

- Har det konsekvenser for kvinnene også?

— Ja, det kan det. Fosteret, og barn fra ammende mødre, får sine marine omega 3-fettsyrer fra moren. Dersom mor ikke spiser fisk eller annen sjømat vil hennes lagre tappes. Det er derfor viktig at mor fyller opp lagrene. Det viser seg at det trolig er en sammenheng mellom økt sjømatinntak og lavere forekomst av fødselsdepresjoner. En undersøkelse blant 12.000 gravide målte sjømatinntaket deres og fulgte barna frem til de fylte åtte år, og ungene med fiskespisende mødre skåret høyere på språkutvikling, på finmotorikk og sosial utvikling.

- Vet vi alt om fisk og intelligens?

— Nei, vi trenger ytterligere dokumentasjon og undersøkelser. Vi har forsket for lite på samspillet med andre næringsstoffer. Hvis vi spiser mer fisk, kan vi oppnå et mer balansert kosthold, noe som kan være gunstig siden det er noen næringsstoffer vi bare finner i sjømat, som D-vitaminer og jod, sier sjømatforskeren.

ANBEFALER MAT FRA HAVET: Linn Anne Bjelland Brunborg (31) kommer fra Stord. I fjor tok hun doktorgraden på en avhandling om selolje, leddsmerter og tarmsykdom.
Wang, Knut Egil