Statsbudsjettet som ble lagt frem klokken 10, viser at Regjeringen Stoltenberg nok en gang skyver regningen for Bybanen foran seg.

I forrige statsbudsjett ble det bevilget skarve 22 millioner kroner, og heller ikke i neste års budsjett er det satset på banen. Regjeringen legger opp til at bare seks prosent av byggeutgiftene neste år skal dekkes av Staten. Resten av regningen skal betales med bompenger.

Statsbudsjettet innebærer at Stortinget skyver på forpliktelsene sine overfor Bergen og Bybanen. Stortinget har forpliktet seg til å dekke 39,5 prosent av utgiftene til bygging. Vedtaket er imidlertid ikke mer forpliktende enn at et fremtidig stortingsflertall kan oppheve det. I så fall risikerer bergenserne å sitte igjen med en regning på nærmere fem milliarder kroner for hele Bergensprogrammet.

LITEN ANDEL: Staten bevilger bare seks prosent av pengene som trengs til Bybane-bygging neste år. Resten må dekkes med bompenger.