ROY HILMAR SVENDSEN

Barnets onkel, som ble tiltalt og frifunnet for medvirkning, er i Gulating lagmannsrett tilkjent en erstatning på 25.000 kroner. Erstatningsutmålingen kan vanskelig karakteriseres som noe annet enn et nederlag for de to, som opprinnelig fremmet krav om 1,25 millioner kroner for uberettiget straffeforfølgning, i tillegg til flere hundre tusen kroner hver for tapt arbeidsfortjeneste.

Bakgrunnen for kidnappingssaken er en mangeårig strid om en gutt som nå er blitt 14 år gammel. Gutten, som i pressen er blitt kalt «Knut», bodde hos sin biologiske mor det første halvåret. Kvinnen fikk rusproblemer, og «Knut» ble overført til sin mormor.

Etter åtte år klarte kvinnen å bli rusfri, og fikk i stand en avtale om at hun gradvis skulle overta omsorgen for sønnen sin. Mormoren nektet, og gikk i dekning med gutten og guttens onkel. De tre levde på flukt fra politiet i tre måneder, før de ble hentet ut fra kirkeasyl i Morvik bedehus. Siden den gang har gutten bodd hos sin mor.

I november 2001 ble mormoren og onkelen funnet skyldig og dømt til fengselsstraff for å ha kidnappet «Knut», men Gulating lagmannsrett opphevet dommen i mai i fjor. Retten kom til at det var mormoren som hadde den daglige omsorgen for «Knut», og at hun derfor ikke hadde gjort noe straffbart.

Lagmannsretten legger for begge til grunn for at det er striden om gutten i seg selv som har påført dem både økonomiske og psykiske påkjenninger, ikke politiets inngripen. Rettssystemet får derimot kritikk for å ha brukt hele fem år på å sakskomplekset, noe lagmannsretten mener utvilsomt har vært en stor belastning for de to.