Med byrådslederens resolutte inngripen kan verdien av Storetveitåsen stige til opp mot 20-30 millioner. Forutsatt selvsagt at bystyret aksepterer utbygging.

— Hvis bystyret tillater bygging av 100 leiligheter rundt åsen, vil jeg anslå verdien til 25 millioner kroner, sier daglig leder Karl Filip Falck hos DnBNor Eiendom.

Falck understreker at dette er et grovt og generelt overslag, basert på en tomtepris på 250.000 kroner pr. leilighet.

BT skrev i går at Monica Mæland personlig grep inn og stanset kommunens kjøp av Storetveitåsen til friområde.

- Hadde ikke penger

Mæland legger stor vekt på kommunens dårlige økonomi, som bakgrunn for at hun stoppet innløsningen.

— Det forrige byrådet regnet med at en ekspropriasjon ikke ville kostet mer enn 350.000 kroner, basert på en tilsvarende sak fra Alvøen?

— Jeg mente beløpet var satt altfor lavt, og at området var verdt betydelig mer, sier Mæland.

— Men du frykter ikke kritikk for at Høyre her bare er ute etter å sikre utbyggernes verdier?

— Nei. Fra min side var det rett og slett en politisk vurdering - skal kommunen kjøpe et grøntområde når vi ikke har penger til skole? Uansett om det var 350.000 kroner eller ti millioner - vi hadde ikke lov å bruke penger av fylkesmannen, sier hun.

«Landeveisrøveri»

En pris på 350.000 kroner kan oppfattes som rene landeveisrøveri av grunneierne, men er i tråd med gjeldende rettspraksis.

Det bekrefter advokat Ståle Eeg-Nilsen. Høyesterett har nemlig slått fast at innløsning skal basere seg på vedtatte planer for området.

— Så når dette er regulert til friområde, blir erstatningen i tråd med det, sier Eeg-Nilsen.

For fire år siden gikk riktignok stortingsflertallet inn for lovendringer som beskytter grunneiere mot å tape eiendom, uten skikkelig kompensasjon.

Justisminister Odd Einar Dørum vegret seg mot å vedta dette uten videre. Ministern gikk derfor veien om et offentlig utvalg. Skoghøy-utvalget leverte sin innstilling på tampen av 2003. Det forslaget ligger fortsatt i departementet.

Erstatning til Linstow Eiendom AS ville derfor skjedd i tråd med gjeldende rettspraksis, som gir hjemmel for å sette tomteprisen til 7,50 pr. kvadratmeter.

Heller minnelig løsning

Overfor BT understreker Monica Mæland at hun har var opptatt av Storetveitåsen lenge før hun ble byrådsleder. I april 2003 tok hun opp saken i komité for miljø- og byutvikling.

— Mitt budskap var da som nå at det må være feil å bruke offentlige penger på å innløse et friområde, hvis vi kan få til en minnelig løsning med utbyggerne. En løsning som gir både friområde og utbygging, sier hun.