Om det er kloakk vet vi ikke, men det ser ut og lukter som kloakk. Noe er alvorlig galt.

Hele Smålungeren har vært en pøl de siste dagene. Folk har klaget over vond lukt og gråbrunt vann.

Vi fikk fagdirektør Magnar Sekse i Vann og avløp med oss til Festplassen i går, sammen med parksjef Sissel Lerum, leder for Grønn etat.

De ble tydelig sjokkert, og begge grep umiddelbart til telefonene:

«Er det et avløp ut i vannet her?»

«Hva er det som skjer?»

«Hva er det gråbrune vannet?»

«Kan det være en lekkasje?»

De fikk ingen klare svar mens vi sto der, men lovet å undersøke.

Kloakkutslipp?

Ingen av oss har sett vannet slik noen gang før.

I hele høst og sommer har en vært plaget med algevekst, og Smålungeren har vært grønt. Med kulden skiftet det farge til skittengrått.

En ting er helt sikkert: Det går ikke an å sette ut ørret i Smålungeren slik det ser ut i dag. Da ville de nok krepert på flekken.

— Vi kan ikke ha det slik, det er klart, sier Magnar Sekse.

Overalt var det ørsmå ringer på vannflaten. Det regnet ikke, men så slik ut. Om det er gasser som stiger opp fra bunnen, eller stingsild som svømmer i overflaten er ikke godt å si, for vannet er så skittent at du ser ikke mer enn et par centimeter ned.

— Hvis boblene er gass kan det være hydrogensulfid, eller H2S, sier Sekse.

— Næring i vannet gir algevekst, som igjen forbruker oksygen. Når det ikke tilføres friskt vann, får vi et problem. Gassen oppstår når organisk materiale på bunnen råtner uten tilgang på oksygen.

— Men hva gjør vi for å få et rent vann?

— Det er det vi nå må finne ut, sier Sekse.

— Og det lover jeg. Vannet skal ikke lukte, det skal være rent, og det skal presentere seg som en perle. Det er så fint rundt her ellers. Nei, dette er skikkelig gale.

Kombinerte tiltak

Det langsiktige problemet kan løses ved at det tilføres friskt ferskvann, stabilt og i store nok mengder, kanskje i kombinasjon med at bunnen slamsuges, men det hjelper også at fontenen er i gang. Den skaper litt sirkulasjon og «lufter» vannet.

— Her må vi opplagt sette i gang strakstiltak, og så etter hvert noe som virker på lang sikt, noe som holder vannet stabilt uten for kompliserte tekniske innretninger.

— Hva tenker du på?

— Hvis det er en lekkasje må den stoppes umiddelbart. Deretter må vi rense vannet ved å ta ut næringssaltene, vi må tilføre ferskvann fra nærområdet, så får vi vurdere om dette må renses først. Når dette har virket en tid, og vi ser effekten, får vi vurdere om mer må til.

— Hva med å hente vann fra Starefossen? Det ville gi en stabil og rikelig tilførsel.

— Jo, det må vi også vurdere, men det er mye arbeid, vil ta tid og bli kostbart. Nå må vi satse på strakstiltakene.

— Det er mange som kan mye mer om dette enn jeg, så vi har kalt inn til et møte i januar der vi vil diskutere tiltak som kan få rask effekt. Men jeg tror ikke vi kan sette fisk ut her slik det nå ser ut.

— Når kan vi forvente et rent, flott og innbydende vann? Et vann som vi kan fiske i og kjøle oss i en varm sommerdag.

— Våren 2009 skal Festplassen stå ferdig med trapp ned mot vannet, og da må problemene være løst, sier både Magnar Sekse og Sissel Lerum.

Hva bør gjøres med Smålungeren? Si din mening i feltet under!

SKAL ORDNE OPP: Fagdirektør Magnar Sekse i Vann og avløp og parksjef Sissel Lerum, leder for Grønn etat, lover at det skal renskes opp i Smålungeren.
Rune Berentsen
FRODIG: Stor algevekst gjorde at Smålungeren tidligere i høst så slik ut.
Pål Bentdal