Fagdirektør Ivar Kalland ved vann— og avløpsetaten i Bergen kommune forteller til Bergens Tidende at spesialfirmaet Special Transport har fått i oppdrag å rense avløpsrørene mellom Kong Olav Vs plass og Festplassen/Smålungeren.

— Opp gjennom årene har ulike entreprenører kvittet seg med overflødig betong og avrettingsmasse ved å tømme det på gaten. Deretter har de spylt massene ned i avløpssystemet som skal ta unna overflatevann i gatene. Disse massene har stivnet nede i rørene. Så mye som 70 cm av en diameter på 1 meter er tettet til i disse rørene mellom Festplassen og Kong Olav Vs plass/Nordahl Bruns gate. I alt skal 150 til 200 meter rør høytrykkspyles rene for disse etterlatenskapene, sier Kalland.

— Vi oppnår flere effekter av denne opprenskningen, sier Kalland. - For det første får vi tilbake full effekt av avløpssystemet slik at vi unngå at det blir flom i området. Ved flom etter mye nedbør og snøsmelting eller vannledningsbrudd, kunne vi risikert store skader i bygningene i området. En annen effekt er at vi får renere vann i Smålungeren. I dag har vi måttet sende overflatevannet over i kloakken for å få det unna i de nesten tette avløpsrørene. Når disse rørene nå får full kapasitet, kan vi sende overflatevann ut i Smålungeren. Større gjennomstrømning av vann vil rense vannet i dette bassenget. Arbeidet vil pågå en ukes tid, sier Ivar Kalland.

OPPRENSKNING: Sverre M. Valland styrer slangene som brukes til å høytrykksspyle avløpsrørene under Festplassen.<p/>FOTO: JAN M. LILLEBØ