Formålet med politireformen er å gjøre politietaten mer effektiv og mer tilgjengelig for folk flest. Planen er å frigjøre 400-450 årsverk fra administrative oppgaver til publikumsrettet arbeid.

Per i dag har nesten hver eneste kommune på Vestlandet sitt eget lensmannskontor. Det kan det bli slutt på når andre del av politireformen kommer i gang over nyttår. Da skal ressursbruken lokalt i politi— og lensmannsetaten under lupen.

Kan bli store endringer

Prosjektleder Knut Kværner i Politidirektoratet bekrefter at reformen kan medføre store endringer lokalt.

— Politiet skal være tilgjengelig på minst like mange plasser som tidligere. Men det er ikke sikkert at det administrative trenger å ligge samme sted, sier prosjektleder Knut Kværner i Politidirektoratet til Bergens Tidende.

Det betyr i praksis at en rekke små lensmannskontorer i distriktet kan bli slått sammen til et fåtall store og sentralt beliggende politistasjoner.

Ifølge Kværner vil de nye driftsenhetene bli lagt til steder hvor det både er mye folk å betjene og mange forbrytere å ta seg av. I tillegg må stedet ha en sentral beliggenhet, slik at det er egnet for å samordne en vaktordning for de ulike kommunene.

- Mer tilgjengelig politi

Kværner understreker at det ikke er noe uttalt mål fra Politidirektoratet om å redusere antall lensmannskontorer, men at det i enkelte tilfeller kan bli nødvendig for å utnytte ressursene best mulig. Dessuten mener han at publikum i småkommunene vil tjene på tiltakene, fordi politiet får bedre vaktordninger for distriktet enn tidligere.

— Hensikten med denne delen av reformen er at politiet skal bli mer tilgjengelig for folk, samtidig som man reduserer kostnadene. Kort sagt: Folk skal få mer politi for pengene, sier Kværner.

Det er hvert enkelt politidistrikt som selv skal avgjøre tiltakene som er nødvendige for å oppnå politireformens mål.

Tanker om sammenslåing

Politireformens fase 1, sammenslåingen av politidistriktene, er ennå ikke helt ferdig. Arbeidet med fase to er derfor knapt kommet i gang verken i Hordaland eller Sogn og Fjordane. Derfor foreligger det ingen konkrete planer om sammenslåing av lensmannsdistrikter. Ennå.

— Vi er nok et par som allerede har gjort oss tanker om lensmannsdistrikter som kunne vært slått sammen, sier Kjetil Avsnes, som er prosjektleder for politireformen i Sogn og Fjordane politidistrikt. Han presiserer likevel følgende: - Ingen skal miste politiet i kommunen sin. Publikum skal fortsatt kunne treffe politiet på hjemstedet sitt, for eksempel på et offentlig servicekontor, sier Avsnes.

Alle lensmennene i politidistriktet skal være med på den kommende diskusjonene. Ifølge Avsnes vil deres meninger om dette veie tungt.

Hans kollega i Hordaland politidistrikt, prosjektleder Einar Vatne, ønsker ikke å kommentere arbeidet med politireformens neste fase før det er kommet i gang.