Nå skal altså Bergen få sitt eget lakseinstitutt. Målet er at flere forbrukere i Norge og i utlandet skal få smaken på laks. Det er Norsk Sjømatsenter som står bak det norske lakseinstituttet.

— Det er aktører i sjømatbransjen som har kommet til oss med ønske om et kunnskaps- og opplevelsessenter som skal begeistre kundene for bruk av laks, sier direktør i Norsk Sjømatsenter, Odd Jordheim.

Sertifisering

Jordheim viser til at forbruket av laks og ørret øker i Norge og for å holde opp dette forbruket mener han at det er viktig at de som møter kundene har rikelig med kunnskap om produktet.

— Vi ser at laks er blitt et vanlig produket og det er viktig å få mer oppmerksomhet rundt laks, slik at folk kan bli flinkere til å bruke laksen i hverdagen.

Sjømatsenteret vil derfor tilby et sertifiseringsprogram for alle i bransjen som møter kunder, så som kokker og butikkansatte.

Gode signaler

Norsk Sjømatsenter har presentert konseptet for en rekke ledende aktører og bransjens organisasjoner, og for politisk ledelse i så vel Fiskeri- og kystdepartementet, i Hordaland fylkeskommune og i Bergen kommune.

— Det som gjenstår i denne fasen er å finne en nøkkel til fordeling av kostnadene til investering og drift av lakseinstituttet. Med de signaler vi har fått underveis ser vi med optimisme på mulighetene for å få realisere prosjektet, sier Jordheim.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen omtalte Lakseinstituttet i svært positive vendinger overfor de ledende aktørene på sjømatkonferansen på Hell i går.

— Det er ingen som jobber med dette i dag og hun synes det var en glimrende idé. Hun syns også at det er noe som næringen må støtte opp om, sier Jordheim.

Åpner i 2012

Lakseinstituttet starter opp når Norsk Sjømatsenter flytter inn til det nye signalbygget på Bryggen i Bergen som skal romme det nye Fisketorget i 2012.

— Her vil vi tilby både forskningsmiljøet og næringen selv et utstillingsvindu for norsk havbruksnæring. I tillegg vil publikum få tilbud om kurs i blant annet laks og vin, sier han.