• Gjestene på hotellet spør meg: Hva pokker skal dere med den broen? Det de etterlyser, er tofelts vei i hele Hardanger.

JOHN LINDEBOTTEN

Trond Bach, direktør på Sandven Hotel i Norheimsund, er ikke redd for å tale sambygdingene midt imot.

— Hardangerbroen vil ikke på noen måte bli noen attraksjon. Det gigantiske bygget vil rive i filler fjordlandskapet. Den delen av reiselivet som jeg kommer i kontakt med, etterlyser tvert imot det rene og det genuine, det enestående ved de norske fjordene. Og så ønsker de seg tofelts veier. Det ønsker selvfølgelig vi oss også, vi som bor og reiser her hele året, sier Sandven til BT.

På ønskelisten står også bedre sikring av veiene.

— Bare se hvordan det er nå, med ras flere steder samtidig på veiene i Hardanger, sier Sandven-verten.

Monopol

Trond Bach støtter opp under en uttalelse fra Guttorm Rogdaberg, daglig leder på Agatunet, som i BT 5. januar uttrykte undring over at reiselivet i Hardanger var så samstemt for Hardangerbroen.

— Det er flere nyanser i dette bildet. Reisemål Hardangerfjord AS har et slags monopol på alle forhold som gjelder reiselivet. De store aksjonærene er de store hotellbedriftene innerst i fjordbassenget. De har flertall i styret. Samtidig finnes det mange mindre reiselivsaktører som lever i et avhengighetsforhold til de store. Det kan dreie seg om leveranser av opplevelser og attraksjoner. Da er det viktig å holde en god tone og et godt forretningssamarbeid. Derfor holder man kjeft om broen. Av den grunn fremstår det tilsynelatende som en sannhet at reiselivet i Hardanger står samlet bak kravet om Hardangerbroen, sier Trond Bach.

- Fergen er mikrocruise

— Tror du at Hardangerbroen vil virke negativt for reiselivet i Hardanger?

— Jeg tror at en eventuell positiv effekt kan blir kortvarig. Ubyggingsfasen kan bli gullkantet for de store hotellbedriftene i nærheten, med seminarer, utflukter og annet som utbyggingen vil dra med seg. Men når vi kommer over i driftsfasen, kan effekten bli negativ. Mine gjester priser fergeturen som et mikrocruise, der de kan gå på toalettet og få seg en kopp kaffe.

— Men Hardangerbroen er vel viktig for indre Hardanger og kommunene der, som er i ferd med å avfolkes?

— Vi ser at nye brosamband ute i distriktene ikke klarer å hindre avfolkingen. Distriktene sliter veldig, det er slik samfunnsutviklingen er.

— Regner du med å få kjeft etter å ha stukket hodet frem på denne måten?

— Ja da, det vil jeg få, svarer Trond Bach.