• Det nye studentsenteret i Bergen skal stå ferdig i oktober neste år og får 14 mill. kroner ekstra for å sikre fremdriften.
  • Fengselet i Vik i Sogn får penger til å åpne fire nye soningsplasser. Disse skal være klar til å tas i bruk til sommeren.
  • E39 i Jølster mellom Årdal og Skei får penger til asfaltering. Midlene tas fra totalpotten på 25 mill. kroner som Samferdselsdepartementet vil bruke til asfaltering ut over den summen som alt er vedtatt i statsbudsjettet.
  • Som BT skrev i fredagsavisen skal Herdla kystfort sikres for allmennheten. Det samme gjelder Kvarven.
  • «Den kulturelle skolesekken » tilgodeser Hordaland med 10,1 mill. kroner. Denne «sekken» er en ordning som går ut på å formidle kunst og kultur av høy kvalitet til skoleelevene.
  • Havbruksstasjonen i Austevoll må derimot finne seg i at utbyggingsplanene stilles i bero. Regjeringen lover imidlertid at saken skal vurderes i forbindelse med statsbudsjettet i høst.