Mange politiske forsøk er gjort, men ingen har lukkast i å få det bort. Vraket av nordsjøsnurparen "Lyn" ligg enno på grunt vatn med to mastetoppar stikkande over sjøflata i eit sund som fører inn til den populære overnattingshamna Hidle i Klosterfjorden mellom Kvinnherad og Stord.

— Mange båtførarar har fått problem der. Eg kjenner iallfall til tre fritidsbåtar som har køyrt på vraket, seier båtkonstruktør og -reparatør Magnar Reigstad på naboøya Halsnøy.

Kystverket avslo

Etter initiativ frå Friluftsrådet Vest var det i 2009 på nære nippet at havaristen kunne fjernast gjennom eit økonomisk spleiselag verd ein million kroner mellom kommunane Stord og Kvinnherad, private bedrifter og staten. Eide Marine Services var parat til å heva båten for ein rabbattert pris. Forsøket havarerte då Kystverket avslo å bidra med halve summen.

Dermed sår saka der ho stod i 1985, då "Lyn" sprang lekk under slep til Sunde og blei sett på grunn ved Hidle. Uklare eigar- og forsikringsforhold gjorde at havaristen blei liggjande, sjølv etter at Kystdirektoratet i 1989 gav eigaren pålegg om heving innan seks veker.

— Vi har ikkje midlar å bruka på fjerning, her må eventuelt Kystverket og sponsorar trø til. Hidle er ikkje eit offentleg friområde, men har ei fin vik og er eit populært område, seier Knut-Arild Sørensen, informasjonsansvarleg i Friluftsrådet Vest, som ivrar for å få bort vraket.

- Skjemmande og farleg

— Det er skjemmande og farleg for båtar som går gjennom sundet. Ei rimeleg løysing hadde vore å dra vraket ut på djupt vatn og dumpa det der, seier Geir Egil Skaret, avdelingsleiar for hamne- og farvatnavdelinga i Kystverket Vest.

— Men det er eigaren som pliktar å fjerna det. Vi har tidlegare vurdert vraket og kome til at det ikkje er til fare for sjøtryggleiken. Dermed kan ikkje vi gjera noko. Forureingstilsynet kunne på si side ikkje påvisa noko forureiningsfare, og kunne heller ikkje aksjonera, seier Skaret.

Den i dag fullstendig tang- og taredekte stålbåten ved Hidle hadde ei lang og mangslungen reise mot undergangen. Av skipsfartsforumet STP på internett går det fram at fartøyet blei bygt som damptrålaren "Loch Avon" i Aberdeen for eit skotsk fiskeriselskap i 1906. Sju år gammalt var det registrert som "Hareid" i Ålesund, og i 1918 selt til eit kjølefirma i Oslo.

Gjekk konkurs

I 1924 blei båten kjøpt til Haugesund. Båten blei ombygt og forlenga, og skifta i 1931 namn til "Lyn" med fiskerikjennemerke R-77-H.

I 1952 gjekk båten over til dieselmotordrift, overteke av Firda Canning i 1960, og gjennomgjekk nok ei ombygging fem år seinare, no tilpassa ringnotsnurping.

"Lyn" sin siste eigar var Telemark-selskapet Tele-Anlegg AS, som brukte båten til anleggsarbeid. Båten var under slep til Sunde for reparasjon eller ombygging då han havarerte.

— Vi gjekk konkurs på den tida, seier Arvid Håkonsen (62) – tidlegare medeigar i Tele-Anlegg.

Vil ikkje merkja

Roar Benjaminson, leiar i Kvinnherad og Hardanger Fiskarlag, seier at lokale fiskarar har avfunne seg med at vraket har blitt liggjande, og at det derfor ikkje skapar problem for yrkesfisket.

— Men for båtførarar som ikkje er observante på vraket, så er det alltid ein fare slik det ligg midt i eit sund, seier Benjaminson.

Geir Egil Skaret i Kystverket Vest opplyser at etaten av frilfutsrådet er oppfordra til å merkja vraket, men avslo med den grunngjevinga at båtfarande dermed kan oppfatta det aktuelle sundet som ei "offisiell" farlei.

FØR: Slik såg "Lyn" ut som fiskefartøy, lenge før det enda som vrak ved Hidle. Bildet er frå Norsk Skipsfarts Forum på nett.