Dette er den første domfellelsen i det som kan bli en lang rekke, etter at politiet i samarbeid med Nav iverksatte «Operasjon Trygdesvindel». Til sammen er 12 personer siktet for det politiet mener er grovt bedrageri.

Nå er en 29 år gammel kvinne dømt til fengsel i 105 dager, hvor 30 dager er ubetinget. I over to år har kvinnen oppgitt til Nav at hun var enslig forsørger og at hun ikke bodde sammen med barnets far.

Slik har kvinnen fått utbetalt over 350.000 kroner fra Nav i ulike stønadsordninger.

**Les også:

Får svindeltips fra naboer og bekjente**

Tilsto bedrageri

29-åringen la kortene på bordet og saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Men tilståelsen var ikke nok til å unngå ubetinget fengselsstraff. Av hensyn til barnet som kvinnen har hovedomsorg for, valgte retten likevel å gjøre 75 dager av straffen betinget med en prøvetid på to år. Retten tok også hensyn til at kvinnen har psykiske problemer.

Kvinnen må også betale tilbake hele beløpet til Nav.

Også kvinnens samboer (34) må trolig regne med en fengselstraff for sin rolle.