— Det har vært et dyrt eksperiment, sier byråd for barnehage og skole, Harald Victor Hove (H).

I 2008 fikk man en ordning i Bergen kommune, der foreldre ikke mister plassen i barnehagen dersom den ikke blir betalt for. Bakgrunnen var at barna ikke skulle bli skadelidende for at foreldre ikke betalte.

— Tanken var også at det gjerne er disse barna som aller mest trenger barnehage- og SFO-plass, sier Hove.

- En bjørnetjeneste

Det har imidlertid gjort at nesten 2000 har utestående betalinger, noen mer enn 100.000 kroner, og kommunen har utestående nærmere 16 millioner kroner i skyldig betaling. Nå vil byrådet igjen innføre muligheten til at foreldre mister plassen dersom innbetalingene uteblir.

— Det har ikke vært noen grunn til å betale regningene. Ikke alle de som nå har utestående betalinger har dårlig råd en gang. De som har det har endt opp i en gjeldsfelle, for selv om de ikke mister barnehageplassen, får de betalingsanmerkninger som henger ved dem, sier Hove.

— Vi har gjort dem en bjørnetjeneste.

Vil unngå oppsigelser

Men for å unngå at barn skal miste plassen, vil byrådet sikre tett oppfølging av foreldre som ikke betaler.

— Vi har sett til Trondheim, og vil lære av dem. Med en gang noen får en førstegangspurring, skal styreren i barnehagen få beskjed. Styreren får da ansvar for å kalle inn til en samtale, og kan veilede foreldrene dersom de har problem med å betale. Målet er at vi skal fange opp problemene i tide, og forebygge at det kommer til plassoppsigelser, sier Hove.

Han sier at det årlig var rundt fire og fem plassoppsigelser før ordningen ble avviklet i 2008.

I det nye forslaget fra byrådet ligger det også at foreldre som har mottatt oppsigelse på grunn av utestående betaling ikke vil få tildelt ny barnehageplass/SFO-plass før gjelden er innfridd eller det er inngått betalingsavtale.

- Trenger hjelp, ikke kniven på strupen

Torstein Dahle (R) er helt uenig med byrådet og Hove.

— Det er feil at det at foreldre har dårlig råd skal gå ut over barna. De som har dårlig råd har nok bekymringer som det er, og vi må gå ut fra at det er reelle problem som gjør at folk ikke betaler, sier han.

Han mener kommunen må løse problemet på en annen måte.

— I en god del tilfeller er dette et veiledningsproblem. Kommunen har ulike ordninger de kan bruke, kommunal bostøtte, sosialhjelp og lignende. Disse menneskene trenger hjelp, ikke kniven på strupen, sier Dahle.