— Jeg har brukt store deler av valgkampen til å overbevise NRK om å slippe oss til. Mitt inntrykk er at Rødt har fått mye oppmerksomhet, mens de andre mindre partiene er blitt neglisjert, sier Hanna Marcussen fra Miljøpartiet De Grønne.

Partiet fikk 0,2 prosents oppslutning ved forrige stortingsvalg, men har på enkelte meningsmålinger vært oppe i 1,1 prosent i år.

— Likevel opplever vi at folk vi møter på gaten ikke vet hvem vi er og hva vi står for. Jeg mener NRK har plikt til å informere om hvilke alternativer velgerne har, sier hun.

Også Kystpartiet er misfornøyd med den oppmerksomheten de har fått. Så langt har de ikke deltatt i noen nasjonale sendinger, men er blitt intervjuet av NRKs fylkessendinger på radio.

Vil slippe flere til

  • Vi har gjentatte ganger henvendt oss til de største TV-kanalene, men det er som å møte veggen. Vi hadde faktisk mer dekning i riksmediene ved forrige stortingsvalg, sier partileder Kjell Ivar Vestå.

Partiet er imidlertid invitert til en partilederdebatt for små parti på TV 2 Nyhetskanalen 11. september.

— Jeg forventer ikke at vi skal få samme oppmerksomhet som de store partiene, men den dekningen vi får, bør i det minste speile prosentandelen av befolkningen som stemmer på oss. Det er tross alt snakk om noen tusen, sier han.

Også flere andre småparti som BT har vært i kontakt med, ytrer den samme misnøyen.

I vår innførte Kulturdepartementet følgende tillegg i NRKs eget regelverk, NRK –plakaten:

«NRK skal ha en bred og balansert dekning av politiske valg. Samtlige partier og lister over en viss størrelse omtales normalt i den redaksjonelle valgdekningen».

Dette var kulturminister Trond Giskes mottrekk til dommen i Strasbourg som konkluderte med at Norge ikke kan fortsette å forby politisk reklame.

Regelendring ingen betydning

Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas har tidligere sagt at regelendringen var uønsket og at den ikke kom til å få konsekvenser for NRKs redaksjonelle dekning.

Prosjektleder for NRKs valgsendinger, Per Arne Bjerke, bekrefter dette.

— Vi har ikke fått pålegg om å ta spesielt hensyn til småpartiene eller gjøre andre endringer i våre valgsendinger. Vi vurderer saker på et helt fritt journalistisk grunnlag. Dersom det er interessant å ha småpartiene med, blir de invitert, sier han.

Torsdag deltok Miljøpartiet De Grønne og Demokratene i NRK programmet «Valg 09». Her fikk de fem minutter til rådighet, ikke for å snakke om sine hjertesaker, men for å diskutere fenomenet småpartier.

— Det gjorde vi fordi vi synes det er interessant at det finnes så mange som 16 småpartier som stiller til valg. Men begge disse partiene skal få være med i senere debatter om henholdsvis miljø og helse, sier Bjerke.

- Har småpartiene fått mer eller mindre oppmerksomhet i forhold til forrige stortingsvalg?

— Kanskje noe mer. På den andre siden fikk Kystpartiet mye oppmerksomhet den gangen. Det er vanskelig å si. Vi skal gjøre en evaluering når valget er over.

- Har NRKs dekning av småpartiene vært god nok?

— Jeg synes vi har en rimelig god dekning. Det er viktig å se alle NRKs kanaler i sammenheng. Vi har både TV- og radiosendinger, og enkelte av småpartiene har fått god dekning av våre lokalsendinger i de fylkene de står sterkt. Men det er klart at småpartiene ikke kan vente seg like bred dekning som de store, sier han.

Ingen i Kulturdepartementet vil kommentere om regelendringen i NRK har gitt uttelling for de små.

Først når allmennkringkastingsregnskapet blir lagt frem av Medietilsynet neste år, vil en få klare svar på hvor stor plass de små politiske partiene faktisk har fått i denne valgkampen.

Får de små partiene god nok plass i mediene? Bruk kommentarfeltet.