— Den gruppen som øker mest er KOLS-pasienter som har røykt. Mange av disse er relativt unge kvinner, ofte småvokste, som etter 20-30 års røyking blir så dårlige at bare transplantasjon kan bedre symptomene deres, sier professor Odd Geiran på Rikshospitalet. Han viser til at 22 av 34 kvinner i køen er under 165 centimeter høy.

— Vi skulle ønske de lot være å røyke. Det er helt åpenbart at kvinner tåler dette dårligere enn menn, legger han til.

I juni i år sto 32 pasienter på venteliste for å få transplantert doble lunger, 19 ventet på én lunge, mens én person trengte både hjerte og lunger.

Til sammenlikning ventet 25 personer på doble lunger i fjor og 14 på enkeltlunger. Og tallene bare øker.

— Årsaken er en generell mangel på donorgivere, og at det blir stadig flere pasientkategorier som trenger transplantasjon, sier Geiran.