• Sjekk din kommune i tabellen nederst i saken. Som den mest folkerike vestlandskommunen, er det naturlig at Bergen har flest alvorlige ulykker i regionen. Samtidig er det ikke slik at de minste kommunene har færrest ulykker. Tvert imot er flere mindre kommuner på ulykkestoppen.

Særlig fremtredende er dette i Sogn og Fjordane, der bare Førde har hatt flere ulykker enn Aurland og Lærdal, til tross for at de to sistnevnte er blant fylkets minste kommuner.

— Det har en enkel forklaring: gjennomgangstrafikken. Det er stort sett på E16 at ulykkene skjer, og det er stort sett forbipasserende som er involvert. Spesielt tyngre kjøretøy, sier Lærdal-ordfører Arne Sanden (Ap).

Som bt.nos oversikt viser, ligger de store stamveiene på ulykkestoppen i så å si alle fylker de går igjennom. For små kommuner er det vanskelig å håndtere den massive trafikken, forteller Lærdal-ordføreren.

— Det har gitt betydelige utfordringer, særlig etter at Lærdalstunnelen åpnet. Vi har voldsomt mange utrykninger i forhold til sammenlignbare kommuner, på grunn av alle trafikkulykkene. Heldigvis har vi en godt fungerende lokal redningstjeneste. Det frivillige brannvesenet gjør en kjempejobb, sier Sanden.

Han mener dårlig vei har skylden for mange av ulykkene.

— Uykkene skjer stort sett der veien ikke er utbedret. Flere steder er det også utrygt for fotgjengere, sier han.

Ordføreren gleder seg over at regjeringen har prioritert E16 i Nasjonal Transportplan, noe som betyr investeringer for 760 millioner kroner i Lærdal i løpet av tiåret. På høy tid, mener han.

— Jeg er helt overbevist om ulykkestallene vil gå ned som et resultat av ny og bedre vei, sier Sanden.

Skylder ikke på veien

I Hordaland er det Eidfjord og Masfjorden som topper listen over antall ulykker pr. innbygger. Også her er det gjennomgangstrafikken som får skylden, henholdsvis riksvei 7 og E39.

— Ulykkene skjer stort sett bare på riksveien, sier Eidfjord-ordfører Anved Johan Tveit.

Han forteller at veien har vært spesielt ulykkesbelastet i Måbødalen og langs Hardangervidda, men at det har bedret seg etter at de fikk satt opp varslingsskilt.

Ved Eidfjordvatnet er det også et ulykkespunkt.

— Men det er pr. i dag ikke penger til å utbedre veien, sier Tveit.

Ordføreren vil likevel ikke gi veistandarden skylden for ulykkene på riksvei 7.

— Til å være riksvei i Hardanger, er veien blant de med best standard, med gul stripe stort sett hele veien. Likevel skjer det en del ulykker, også under gode forhold om sommeren. Stort sett er det gjennomgangstrafikken det går i, sier Tveit.

Hør AMK-meldingen: «Det ser jævlig alvorlig ut ...»

  • Sjekk din kommune i tabellen under. Klikk øverst for å sortere.

SMALE VEIER: Aurland og Lærdal og andre små kommuner med mye gjennomgangstrafikk topper ulykkesoversikten målt pr. innbygger.
BT ARKIV