— Hva tenker du når du ser dette bildet, spør lærer Per M. Grønland.

Elevene i klasse 6B sitter tett i tett i en ring i klasserommet. Ingen tuller og fjaser. I taket henger fargerike papirfisker, på veggene elevprosjekter fra valgkampen.

Elevene kikker på bildet av storesøsteren som bærer lillebror på ryggen. Den lille gutten klamrer seg fast. Storesøster bærer ikke bare lillebror, men også alt de eier i en pose.

— Det er fattigdom. Det er trist på en måte, sier en av sjetteklassingene.

— De hjelper hverandre. Det er krig og surt, sier en annen.

— Det er fattige folk som strever for å leve. De ser slitne ut, sier en tredje.

- Øver seg å tenke

Filosofi er på vei inn på norske elevers timeplan, både som eget fag og som del av KRL-faget.

Bønes skole er en av få skoler i Hordaland som fra i høst tilbyr filosofi til alle elever; fra de største på syvende trinn til seksåringene. Noen filosoferer hver uke, andre mer sporadisk.

— Det er viktig å øve tanken. Vi tar gjerne utgangspunkt i noe som vekker interesse og gir grunnlag for undring. Det kan være et dikt, en fortelling eller et bilde, sier rektor Karin Bruland.

Andre ganger snakker de om begreper som glede, vennskap og rettferdighet.

Elleveåringene har fått med seg bildet av storesøster og lillebror hjem. Der har de tenkt og grublet, uten å kunne bli enige om hva som er de riktige svarene. For de eksisterer nemlig ikke.

- Ingen svar er dumme

«Det finnes ikke riktige eller gale svar. Alle skal lytte til hva de andre sier», er nemlig reglene fra lærer Per M. Grønland.

— Den største bøygen er å få elevene til å snakke. I mange fag er skolen fokusert på hva som er rett og galt, og elevene skal prestere, sier Grønland.

Derfor krever det tid og omstilling fra elevene å skjønne at ingen svar er feil eller dumme, mener læreren. Alle kan bidra like bra.

Rektor mener filosofi er et viktig fag som har livets rett i skolen.

— Begrunnelsen er todelt. Ser vi historisk er filosofi alle vitenskapers mor, og derfor er det flott å løfte faget frem igjen. Dessuten oppfordres vi, både i læreplaner og stortingsmeldinger, til å forsøke filosofi i skolen, sier Bruland.

Vil samle inn penger

I klasserommet snakker elleveåringene om hvor godt vi har det i Norge. Og at ikke alle andre barn har så mange ting som dem. Noen har ikke mamma og pappa engang. Derfor trenger de hjelp.

— Noen sier at det ikke er vits i å hjelpe, det er så mange som trenger hjelp, sier læreren.

Nok en gang kommer mange hender i været.

— Hvis vi hjelper en person så er det i alle fall en som blir gladere i verden.

— Ja, og hvis vi samler inn penger kan de kjøpe seg noe. Et hønsehus for eksempel.

Per M. Grønland, lærer

STORESØSTER OG LILLEBROR: «He ain¿t heavy, he¿s mybrother», sier storesøsteren på det bildet som elevene skalfilosofere rundt.
Arne Nilsen
TENKENDE GUTTER: Vegard Norli (fra venstre), Marius Abrahamsen, Joachim Disch, Mathias Stølan og AndersLiland lurer på hvordan ungene på bildet har det.
Arne Nilsen
ENGASJERTE: Mange hender er oppe, og mange elever vil svare. Her: Mathias Stølan
Arne Nilsen