— De ansatte i kriminalomsorgen betaler en høy pris for justisminister Knut Storbergets råkjør for å fjerne soningskøene. Det har vært stor slitasje både på vanlige ansatte og oppover i ledelsen, sier seniorrådgiver Tore Leirfall i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY).

  • Ketil Evjen i Bergen fengsel sa opp jobben sin rett før jul, etter nærmere ti år i sjefsstolen.
  • Ellen C. Bjerke har vært direktør i Ullersmo fengsel i over ti år. 15. januar slutter hun.
  • Øyvind Alnæs har søkt om to års permisjon fra direktørjobben ved Oslo fengsel, som er Norges største fengsel, for å jobbe på Svalbard.
  • Det er nok ulike grunner til at folk gjør det de gjør, men det er ingen tvil om at det er tøft å være leder i kriminalomsorgen, sier regiontillitsvalgt Jorunn Foss i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) Region Vest.

— Kravene øker stadig, mens de økonomiske rammene blirstrammere og det er en økende mangel på faglært personale,

Konflikter med ansatte

Både ved Bergen fengsel og Ullersmo fengsel har det vært konflikter mellom ledelsen og de ansatte det siste året.

I juni 2009 gikk ansatte ved Bergen fengsel hardt ut i BT mot direktør Ketil Evjen og regiondirektør Per Sigurd Våge ved Kriminalomsorgen Region Vest. De ansatte mente ledelsen bedrev mobbing og utfrysing, og at de ikke aksepterte kritikk. Arbeidstilsynet hadde tilsyn i fengselet, og konkluderte med at trakassering og konflikter ikke ble grepet fatt i og løst.

  • Konflikten i sommer har virket inn på meg. Det var en del av helhetsvurderingen, det at det var så kraftige reaksjoner da. Men det er langt fra den eneste grunnen. Det er en tøff jobb, og jeg kjente at jeg ikke hadde nok energi og motivasjon til å stå på videre, sier Ketil Evjen. Han fortsetter i jobben ut mars.

- Har du noen ny jobb å gå til?

— Nei. Men jeg føler at det er på tide på gjøre noe helt nytt, jeg har jobbet i Bergen fengsel siden 1991, sier Evjen.

— Jeg opplever ikke at det er store konflikter nå. Det er ikke årsaken til at Evjen slutter. Det er generelt en krevende jobb å være direktør for en så stor enhet, med store krav fra alle hold. Jeg synes det er trist at han slutter, vi har hatt et godt samarbeid, sier assisterende fengselsleder Kari Øvrebø i Bergen fengsel.

Stillingen som direktør ved Bergen fengsel er lyst ut, med søknadsfrist 6. februar.

- Kommer du til å søke på jobben?

— Ja. Det er en tøff jobb, men jeg er klar for å ta de utfordringene, sier Øvrebø.

Mellom barken og veden

— Evjen har nok følt at han har stått mellom barken og veden. På den ene siden har han hatt presset fra politi og justisdepartementet på hvor mange han skal ha inn dørene her, på den andre siden har han hensynet til de ansatte. Jeg tror han opplevde det som tøft i sommer, da han fikk fagforeningene mot seg. Man blir nok stående mye alene i en sånn jobb, sier regiontillitsvalgt i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) Frode Trefall.

— Faglig sett har jeg vært uenig med Evjen, men personlig kommer jeg til å savne ham. Han er en hyggelig mann, sier Trefall.

Regiondirektør i Kriminalomsorgen Region Vest, Per Sigurd Våge, deler ikke Trefalls syn på årsaken til fengselsdirektørenes avgang.

— Det å være fengselssjef er en tøff stilling. Jeg har selv hatt jobben i mange år, sier Våge

  • Det er alltid tøft å være fengselsleder. Det er så mange motstridende hensyn å ta.

Våge avviser at press for å få soningskøene ned har noe som helst med Ketil Evjens avgang å gjøre.

— Dette har vi levd med i mer eller mindre 15 år. Jeg vil ikke være med på å koble noen av disse avgangene til noe slikt, sier Våge.

  • Jeg vil heller berømme justisminister Knut Storberget for jobben han har gjort for å få ned soningskøene.