• Vi er lei for at han nå slutter hos oss, sier driftselskapet.

I dag ble det klart at Jørn-Åge Stikholmen slutter i stillingen som prosjektsjef for Fisketorget i Bergen. Stikholmen ble ansatt i Totalreform i november 2013 og er fremdeles i ansettelsesforholdets prøvetid.

— Jeg har fått et godt jobbtilbud som jeg ikke kan takke nei til. Fisketorget betyr mye for meg og det har vært veldig interessant å jobbe med. Det er et kjempepotensiale i Fisketorget, sier Jørn-Åge Stikholmen.

- Lei for at han slutter

Administrerende direktør i Totalreform, Anders Bjerke, skriver i en pressemelding at Stikholmen i løpet av sin korte periode har gjort en meget god jobb med å strukturere og optimalisere de kontraktsmessige og driftsmessige forholdene knyttet til Totalreform sin drift av Fisketorget i Bergen

— Det har vært en på mange måter krevende jobb og vi er lei for at han nå slutter hos oss. Vi har imidlertid forståelse for at han velger å takke ja til en lederstilling i et børsnotert konsern som Domstein ASA, sier administrerende direktør i Totalreform, Anders Bjerke.

Søker ny prosjektsjef

Ifølge Bjerke vil Totalreform umiddelbart sette igang prosessen med å søke etter en ny prosjektsjef for Fisketorget i Bergen. Parallelt med dette vil Hans Petter Reed Skagen, partner i Totalreform AS, tre inn i teamet som til daglig jobber med forvaltning og drift av Fisketorget i Bergen.

Reed Skagen er ansatt ved selskapets hovedkontor i Oslo, men er født og oppvokst i Bergen og har blant annet hatt overordnet ansvar for Totalreforms øvrige virksomheter på Vestlandet. Som en konsekvens av dette vil Reed Skagen også overta hovedansvaret for Fisketorget i Bergen.

Stikholmen vil stå i stillingen ut mars måned 2014 og går etter dette over i en stilling som regionsjef for Domstein ASA.