I stedet skal den profilerte statsadvokaten ha stilling som ekstraordinær lagdommer i to år i Gulating lagmannsrett.

— På denne bakgrunn søker jeg om avskjed fra mitt embete som førstestatsadvokat med virkning fra 1. Januar 2011, skriver Wangberg i et brev til Riksadvokaten.

I avskjedssøknaden viser førstestatsadvokaten (61) til tidligere samtaler med riksadvokaten om «mine planer om delvis pensjonering fra fylte 62 år».

Wangberg er for tiden på påskeferie, og det har ikke lykkes BT å få kontakt med ham.

Førstestatsadvokaten har vært aktor i flere profilerte rettssaker, blant annet drapet på Harald Bakkebø, Olsvik-drapet og Lindås-drapet.

NY JOBB: Walter Wangberg skifter jobb og skal være lagdommer i to år i Gulating lagmannsrett. ARKIVFOTO: Rune Stølås