Mandag morgen leverte rådmannen sin oppsigelse. Både nåværende og tidligere ansatte har varslet om et helsefarlig arbeidsmiljø i Familiens hus i Øygarden.

I løpet av de to siste årene har flere ansatte ved Familiens Hus i Øygarden, sluttet i jobben sin. De ansatte som ikke har vært enig med ledelsen blitt blant annet frosset ut, fratatt arbeidsoppgaver og gitt munnkurv.

— Sæther går av med bakgrunn i denne arbeidsmiljøkonflikt-saken på Familiens Hus og en slitasje i forhold til det, sier ordfører Otto Harkestad til NRK.no.

— Jeg har sagt opp stillingen som rådmann i Øygarden kommune for å gå over i en annen stilling i Askøy kommune og region vest, sier Torgeir Sæter.

Han forteller at han ikke lenger ønsker å være rådmann i kommunen.

— Det er ulike årsaker til at jeg har sagt opp, men det er relatert til utfordringene vi har hatt her i kommunen med tanke på Familiens Hus, og hvordan de ulike har håndtert den.