Geir Kjell Andersland har bedt om å få fratre sin stilling som regiondirektør i Bufetat, region vest. Marit Gjærum er konsitutert i stillingen inntil ny regiondirektør er på plass.

— Jeg har lenge hatt ønske om å arbeide mer med juridiske og faglige problemstillinger. Tidspunkt for slike valg er alltid vanskelige, men etter en grundig vurdering blir dette riktig for meg nå, sier Geir Kjell Andersland i en pressemelding.

BT-avsløring

Avgangen kommer etter at Bergens Tidende har hatt en rekke artikler om Bufetats manglende styring med barnevernet den siste måneden.

Andersland er nå engasjert som fylkesnemndleder i Hordaland og Sogn og Fjordane.

— Jeg ser frem til dette arbeidet. Før jeg ble regiondirektør var jeg advokat og prosederte flere saker for fylkes-nemnda for barnevern og sosiale saker. Jeg er derfor godt kjent med både fylkesnemndas arbeid og det statlige barnevernet. Det er som kjent lang ventetid på behandling av saker i fylkesnemndene. Jeg håper nå å kunne bi-dra til å få ned behandlingstiden på saker i fylkesnemnda, til beste for barn og unge som venter på videre avkla-ringer, sier Andersland.

- Full kontroll

De dramatiske avsløringene av barnevernet i Hordaland var tema i Stortingets spørretime onsdag. Barneminister Anniken Huitfeldt sa hun har full kontroll med situasjonen.

— Det er oppsiktsvekkende at hun hevde det. Sakene som BT har avslørt de senere ukene viser jo at hun nettopp ikkehar kontroll, sier Høyre-leder Erna Solberg til bt.no.

I forrige uke meldte barnevernsansatte om at de skal kurses i rus.

– Helt feil fokus når de samtidig kutter institusjonsplasser og bemanning. Da skriker vi ut, sa Anders Knudssøn og Ingvild Fauske.