— Hovedsakelig fordi vi ikke liker regimet. Undertrykkelsen og brutaliteten har vi aldri forsvart. Men det å drive handel med diktaturer har mange sider. Jeg mener at den politiske debatten er unyansert, sier Blom.

Han er eier, styreleder og nesten daglig til stede i H. F Blom AS i Kanalveien. Han presiserer at alt som han og firmaet har gjort, har vært 100 prosent legalt.

— Vi har aldri forsøkt å skjule at vi har importert teak fra Burma. At vi ikke ønsket å distribuere lister over alle leverandører av tropisk trevirke, var en ren konkurransemessig vurdering. Men vi innretter oss selvfølgelig etter norsk lov. Det er over et år siden vi ga ifra oss alle opplysningene som ble etterspurt, sier Christopher Blom.

Trenger økonomisk utvikling

Han mener at handel er en forutsetning for økonomisk utvikling, og derigjennom en drivkraft for demokrati.

— I mitt 80-årige liv har jeg sett utallige diktaturer komme og gå. Jeg reiste rundt i Spania, tidlig på 50-tallet. Det var nesten ikke en turist å se. Franco styrte med hard hånd, og landet var lukket og tilbakeliggende. Kontrasten til dagens Spania, med en fullt utbygd turistindustri, er enorm, sier Blom.

Han mener at det er feil at pengene de har betalt for trevirke fra Burma, havner rett i lommen til juntaen.

— Vi mener å ha sett at private i Burma har fått bedre muligheter til å drive næringsvirksomhet, sier han.

Boikott kan true regnskogen

I årenes løp har en stadig mindre del av omsetningen til H.F. Blom kommet fra import av tropisk trevirke. Til svært mange formål er nå andre og mer miljøvennlige treslag mer i skuddet.

— Selv mener jeg at hetsen mot tropisk tre er forfeilet, og ekstremt farlig ut fra et ønske om å bevare regnskogen. Jo mer man reduserer etterspørselen etter tropisk tre, jo mindre blir regnskogen verdt. Og jo lettere blir det for andre å tilegne seg disse områdene, enten det er for å anlegge palmeoljeplantasje eller lage biodrivstoff, sier Christopher Blom.

— Import- og leverandørlandene må gå inn for å etablere et grunnlag for gjensidig akseptabelt samarbeid for å bevare regnskogen, sier han.

Brekke, Eirik