Leder for det Interkommunale utvalget for akutt forurensning (IUA) i Bergen, havnedirektør Morten Meibom i Bergen og Omland Havnevesen, sier i en kommentar til Bergens Tidende:

— IUA avventer at Kystverket tar ansvar for å avholde en sluttbefaring. Jeg har oppfattet det slik at det har vært vanskelig å få samlet alle de ansvarlige i de berørte kommunene og representanter for Kystverket, sier Meibom.

- Jeg er overrasket

— Etter sluttbefaringen må Kystverket avgjøre om det skal gjennomføres ytterligere opprenskning, og eventuelt stille midler til disposisjon. Først da kan IUA eventuelt gå i gang igjen med å fjerne det som måtte være igjen av oljerester, sier Meibom.

— Overrasker det deg at det fortsatt er olje langs strendene i Hjeltefjorden?

— Ja, selv om vi visste at faren er til stede for at det fortsatt er olje noen steder i området. Det er leit at det dukker opp olje et år etter at vi avsluttet opprenskningen. Nå haster det med å få vekk resten av oljen, sier Meibom.

Informasjonssjef Ole Arvesen i Kystverket sier til BT at sluttbefaringen ikke vil bli holdt før i slutten av september.

Har ikke tid

— Grunnen til at den ikke vil bli holdt før, er at Kystverket skal avholde en stor katastrofeøvelse Barents Rescue 2005 i tidsrommet 1. - 9. september i Honningsvågområdet. Det er den største øvelsen i sitt slag i Norge med 3000 statister og øvende mennesker. Vi trenger tid til å planlegge denne øvelsen. Først etter at den er avsluttet, har vi kapasitet til å ta sluttbefaringen etter «Rocknes»-forliset, sier Arvesen.

— Det betyr at besøk av de mest tilgrisete friluftsområdene i Hjeltefjorden blir spolert hele denne sommeren?

— Ja, men det kan bli vurdert hvis det er så ille som BT forteller. Selv om vi tar dette på fullt alvor, er det nesten ikke til å unngå at det også i sommer er olje i området. Det er nemlig slik at oljen forandrer både posisjon og konsistens hele tiden, sier Arvesen.