Det betyr at alle nyutdannede leger skal få autorisasjon — det vil si rett til å jobbe som leger- etter endt studium (ca. seks år), men at det vil være krav til arbeid i nybegynnerstilling før man kan jobbe selvstendig.

I dag er alle som søker på turnusplass, uansett om de er norske eller utenlandske studenter, garantert turnusplass etter et halvt år. Dette gjør norsk turnus til en meget ettertraktet tjeneste i Europa, fordi legene dermed garanteres jobb med lønn. Det er i dag er dobbelt så mange søkere til turnustjenesten som det er plass til. 55 prosent av søkerne er fra andre land.

— Etter EU-reglene må vi åpne opp for alle som ønsker det innen EØS, forklarer helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Det nye forslaget sendes nå ut på høring.

Urettferdig system

Hun mener dagens system er urettferdig for norske legestudenter fordi de er pålagt ett og et halvt års turnustjeneste, mens utenlandske leger kan enten bli med i det norske turnuslotteriet, eller begynne rett i en assistentlegestilling etter seks års legestudium.

Helseministeren vil se nybegynnerstillingene i sammenheng med spesialistutdanningen.

— Autorisasjon etter ca. seks års medisinstudium med praksis er lik den ordningen man har i de fleste andre land.

— Gjør du denne endringen for at det skal være vanskeligere for utenlandske leger å etablere seg i Norge?

  • Nei, men vi må harmonisere regelverket slik at vi ikke diskriminerer norske studenter. Og det er viktig å finne frem til et system som ivaretar distriktenes behov, sier Strøm-Erichsen.

Frykter skjevfordeling

Kritikere frykter at en konsekvens av endringen vil bli at de beste nyutdannede legene vil ta seg jobber ved de store sykehusene i Sør-Norge, og at nyutdannede med gode kontakter i medisinmiljøet vil få de mest attraktive jobbene.

Helseministeren mener tvert imot at endringen vil føre til bedre legedekning i Nord-Norge, fordi det da vil bli mer motiverte søkere når loddtrekning erstattes med søknader.

Lege Håvard Visnes startet sin turnusperiode på Haraldsplass Diakonale Sykehus i 2008. Han mener turnusordningen gir en viktig breddekompetanse.

- Turnus en kjempefordel

  • Den er en kjempefordel å ha og gjør deg til en bedre lege. En jobber innenfor veldig forskjellige deler av helsevesenet, noe som gjør at du blir litt god til alt. Det gir også en god forståelse på hvordan helsevesenet er bygd opp.

Han er enig i at dagens ordning må endres.

— Alle er enige i at ordningen ikke fungerer. Ventetiden blir bare større og større. Men jeg lurer på i hvilken grad den nye ordningen vil sikre den samme bredden. En ny organisering som sikrer samme bredde, men fjerner ventetiden, er det beste, sier han.

Statsråden ser for seg at avviklingen av turnustjenesten vil skje allerede neste år, men tror det må lages overgangsordninger mange steder. Legeforeningen er fornøyd med forslaget, som de mener vil bidra til at leger kommer raskt ut i arbeid.

— Forslaget innebærer en harmonisering av regelverket i forhold til resten av Europa, sier president Torunn Janbu.

Har du tro på forslaget fra helseministeren?